Bevaka
Alice Teodorescu

Alice Teodorescu, ledarskribent på Göteborgs-Posten. Migranter i en båt i Medelhavet. TT
Opinion

Teodorescu: Inför kvotsystem för mottagning

Opinion Sveriges flyktingpolitik och flyktingmottagning i EU i stort är två av de ämnen som märks på dagens ledarsidor.
EU behöver införa ett kvotsystem i likhet med FN:s system för flyktingmottagning. Det menar GP:s Alice Teodorescu i sin ledare. Hon efterlyser ett kvotsystem där de mest behövande skulle väljas ut för att ges säker transport till EU, och fördelas utifrån respektive EU-lands mottagningsmöjligheter.
Visionen bör fortfarande vara att människor ska kunna röra sig över nationsgränserna, menar Teodorescu. ”Dit är vägen lång varför migrationen behöver hållas reglerad så att de som har störst behov också är de som garanteras största mått av frihet.”
När det gäller den svenska flyktingpolitiken menar Yngve Sunesson på centerpartistiska Skånska Dagbladet att det är dags att Sverige stoppar utvisningarna till Afghanistan. Trots ett försämrat säkerhetsläge fortsätter utvisningarna. Yngvesson pekar på att Utrikesdepartementet på sin hemsida avråder svenskar från att åka Afghanistan på grund av det osäkra läget i landet. Samtidigt konstaterar Migrationsverket i sin egen analys från i maj att säkerhetsläget har blivit allt sämre, skriver Yngeveson. Utfrån det är det ”orim­ligt att fort­sätta utvisa unga af­ghaner till det hem­land som mån­ga ald­rig ens be­sökt ti­digare, efter­som de är födda i flyk­ting­lä­ger i Iran el­ler Pa­ki­stan.”

15 jul