Bevaka
Annie Lööf

Ulf Kristersson, Jakob Forssmed, Annie Lööf och Mats Persson. TT
Vårbudgeten 2017

Oppositionskritiken: Prognoserna för ljusa

Regeringen gör för lite för de arbetslösa, och de ekonomiska prognoserna målar en för ljus bild. Den kritiken kommer från oppositionshåll efter att regeringen presenterat sin vårbudget.
Först ut att hålla pressträff var Kristdemokraterna, vars Jakob Forssmed vill se satsningar på grupper som står utanför arbetsmarknaden, bland annat utrikesfödda, funktionsnedsatta och äldre.
– Den största klyftan är mellan dem som har och de som inte har jobb, och därför är det förvånande att regeringen gör så lite för dem, säger han.
Även Liberalerna tycker att regeringen skönmålar bilden av ekonomin.
– Regeringens största misslyckande är att man inte klarar sitt eget arbetslöshetsmål, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson.
Han säger att det växer fram en ny underklass i Sverige, och nämnder de nyanlända.
Moderaternas Ulf Kristersson lyfter fram skillnaden mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Han talar också om osäkerhet i omvärlden. Det som händer i världen påverkar vad som sker i den exportberoende svenska ekonomin.
Han nämner bland annat det franska presidentvalet i vår, som innebär en risk.
– Jag tror att det är den största osäkerheten i vår omvärld sedan Berlinmurens fall.
Regeringens ekonomiska prognoser är mer optimistiska jämfört med Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket, säger Kristersson.
Centerledaren Annie Lööf skriver på Twitter att ”regeringens skattehöjningar på jobb och företag leder till ett otryggt och delat samhälle”.

18 apr