Bevaka
Svenska tillväxten

Magdalena Andersson (S). Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Svenska tillväxten

”Nu har vi äntligen fått ordning på finanserna”

Den svenska ekonomin går fortsatt starkt och regeringens prognos för BNP-tillväxten för i år och nästa år hålls oförändrade jämfört med tidigare prognos. Det säger finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff, där regeringens nya ekonomiska prognoser presenteras.
Den nya prognosen är att tillväxten för i år blir 2,8 procent och 2,2 procent nästa år – samma som vid senaste prognosen.
– Nu har vi äntligen fått ordning på de svenska finanserna, säger hon.
Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas nu uppgå till 1,1 procent i år och 1,0 procent nästa år (0,9 respektive 0,9 procent i decemberprognosen). Upprevideringen beror främst på minskade utgifter för staten, men även på att skatteinkomsterna bedöms växa något snabbare. Det är också den enda större revideringen som görs i dag jämfört med de prognoser som presenterades i december.
Däremot poängterar hon att riskerna för att utvecklingen ska köra i diket är relativt stora, med bland annat brexit i Storbritannien och en omfattande – och hittills ofinansierad – skattereform i USA bland orosmolnen.
– Vi ser nästan fler risker än möjligheter, säger hon, men tillägger att riskerna inte bedöms vara större i dag jämfört med i december.
Regeringen spår att bostadsinvesteringarna kommer att sjunka, men att det kommer att uppvägas av andra typer av investeringar.

Igår 12:10