– Simkunnighet är en färskvara och att simma i öppet kallt vatten är en helt annan sak än att simma inomhus i en bassäng, säger Johan Eriksson på Trygg-Hansa. Trygg-Hansa

Övertro till simförmåga största faran i sommar

Övertro bakom olyckor

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.