Så påverkas våra betalningar av krisen

Mobila betalningar växer

Så kommer du igång med mobila betalningar:

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.