Genom att blockera fraktalkinsystemet kan Kanceras läkemedelskandidat göra cancerceller mottagliga för behandling även i ett senare skede av sjukdomen.

Svensk satsning på unik cancerbehandling

Fakta om emissionen

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.