Volvo ger global föräldraledighet
NIKLAS JOHANSSON.FSF

Volvo ger global föräldraledighet

Alla föräldrar, oavsett kön, har adopterat barn eller är den icke-födande i ett samkönat par, omfattas av Family Bond. NIKLAS JOBANSSON.FSF
Alla föräldrar, oavsett kön, har adopterat barn eller är den icke-födande i ett samkönat par, omfattas av Family Bond.

Väckt uppmärksamhet

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.