Lars Söderfjell, chef för kapitalförvaltning på Ålandsbanken.
ÅlandsbankenANNONS

Aktierna du kan välja om du är nyfiken på börsen

”Vi gillar kvalitetsbolag”

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.