Finansminister Svantesson.  Ali Lorestani/TT

Analyser: Nyheter saknas – bråkas om promillesiffror

De viktigaste förslagen i korthet

Förlängt och höjt tillägg i bostadsbidraget till barnfamiljer: 720 mnkr.
Utökat antal platser i yrkesutbildningen: 719 mnkr.
Natoavgift och militära Natoanpassningar: 660 mnkr.
Mer pengar till Kriminalvården: 300 mnkr.
SFI för ukrainare: 100 mnkr.
Mer pengar till arbetsförmedlingen: 50 mnkr.
Höjda anslag för Säpo: 50 mnkr.
Fler familjehem för utsatta barn: 50 mnkr.
Ökat stöd till unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 27,5 mnkr.
Extra medel till Konkurrensverket: 12 mnkr.
Ökat anslag till forskning/SciLifeLab: 10 mnkr.
Ökat anslag till Spelinspektionen: 2,4 mnkr.
Ökade sjuklönekostnader: 800 mnkr.
Övriga anslagsökningar: 500 mnkr.
Belopp i miljoner kronor.
Klicka här om innehållet inte laddas.