Jessica Polfjärd (M) och bild på antibiotikaresistenta bakterier. TT

Åtta nya M-förslag i kamp mot antibiotikaresistens

Klicka här om innehållet inte laddas.