Blinken och Kristersson Skärmdump Youtube

Blinken: Vi tolererar ingen aggression mot Sverige

Nya svenska terrorlagstiftningen

  • Innebär att det blir straffbart att delta i verksamhet som ägnat sig åt att främja, stärka eller understödja en terrororganisation.
  • Det kan handla om att ta hand om utrustning, transporter, möteslokaler eller att anordna aktiviteter och laga mat. Även försök till deltagande kriminaliseras.
  • Lagrådet har kritiserat lagen för att vara otydlig och innebära risk för alltför långtgående kriminalisering och politiska bedömningar.
  • Initiativet togs efter terrordådet på Drottninggatan 2017 och ses i dag som en viktig komponent för att Turkiet ska godkänna Sveriges ansökan till Nato.
  • Träder i kraft den 1 juni 2023.
Klicka här om innehållet inte laddas.