Trygg-HansaANNONS

Därför behöver alla företagare den här

Colourbox

En vanlig missuppfattning

Niclas Letsikas Skoog, chef inom Trygg-Hansa företagsmarknad. Erik Cronberg
Niclas Letsikas Skoog, chef inom Trygg-Hansa företagsmarknad.

Lång erfarenhet

Många småföretagare saknar försäkringsskydd

  • Ny statistik från Trygg-Hansa visar att var fjärde (23 procent) svensk småföretagare med 0-10 anställda saknar en företagsförsäkring. De riskerar därmed att gå miste om möjligheten till ersättning vid stöld, sjukdom eller skador.
  • Bland enmansföretag saknar så många som var tredje (33 procent) en företagsförsäkring.
Källa: Trygg-Hansas årliga småföretagarundersökning som genomförts av Novus. Totalt genomfördes 516 intervjuer med småföretagare med 0-10 anställda, vilket gav en deltagarfrekvens bland de sökta personerna på 66 procent.

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.