AMFANNONS

Experten berättar: Sprid risken till en låg avgift


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Aktiv förvaltning extra viktigt i oroliga tider

“Betyg är ett kvitto på att det vi gör är bra”

Aktiv förvaltning till en låg avgift

Björn Lind, förvaltare på AMF. KARLBERG media AB
Björn Lind, förvaltare på AMF.

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.