Calgus analytiker och förvaltare Gustaf von Sivers och Carl Urban. Mats Thomasson

Fler upptäcker fonden med svenska kvalitetsaktier

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.