Hem
Pär Holmgren / Romina Pourmokhtari TT

Glädje efter beskedet: ”Viktig grön seger”

Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren kallar EU-parlamentets beslut om att rösta ja till naturrestaureringslagen för ”en viktig grön seger”, rapporterar TT.

– Det är en historisk dag att EU äntligen kan anta den första lagstiftningen som syftar till att återställa natur. Äntligen kan EU:s förstörda ekosystem byggas upp igen, säger han.

Även klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är glad över beskedet.

”Det här är en bra dag för Europas naturmiljöer och en stor framgång för det europeiska miljöarbetet”, säger hon i en skriftlig kommentar.

Lagen har blivit omdebatterad eftersom den enligt jordbrukare skulle kunna få stora konsekvenser för odlingsbar mark. Men enligt klimataktivister behövs lagen för att skydda den biologiska mångfalden. Pourmokhtari menar att det ”går att hitta vägar framåt för att bevara biologisk mångfald, samtidigt som vi värnar svenskt jord- och skogsbruk.”

Slitningar har funnits även inom Liberalernas och Centerpartiets partigrupp Renew. Karin Karlsbro (L) är för en ny lag medan Emma Wiesner (C) tidigare uttryckt oro för att man kommer ha svårt att nå klimatmålen om lagen klubbas igenom.

Naturrestaureringen i EU

EU-kommissionen lade i juni 2022 fram sitt förslag till naturrestaureringslag i syfte att ordna en ”fortsatt och hållbar återställning av en motståndskraftig natur med biologiskt mångfald”. Målet är åtgärder som totalt täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till år 2050.

Bland annat föreslogs att andelen grönytor i städer ska öka med minst tre procent till 2040 och fem procent till 2050. Varje medlemsland ska uppnå en rad förbättringar när det gäller allt från mängden fjärilar och fåglar till andelen skogar med träd i olika åldrar.

EU:s medlemsländer var oeniga, men röstade ja till sin syn på förslaget på ett miljöministermöte i Luxemburg den 20 juni.

I EU-parlamentet vill flera utskott skrota hela förslaget, innan man ändå kunde enas om sin linje i en omröstning under onsdagen.

Avslutande kompromissförhandlingar är nu redo att inledas med ministerrådet.
Källa: TT

Annons
Annons
Vi strävar alltid efter objektivitet och faktagranskar alltid våra artiklar. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Annons