Här på labbet testas alla produkternas säkerhet

XRF-pistol avslöjar vad som finns i produkten

Här är några av alla produkter som testats

I ljuslabbet jobbar produkttekniker Magnus Knuts med att testa ljuskällornas ljuskvalitet.  Henrik Hansson

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.