Ursula von der Leyen. KENZO TRIBOUILLARD / AFP

”Idén om EU-minimilön borde aldrig dykt upp”

Läs också

Klicka här om innehållet inte laddas.