Teckning av Noury, protest med bilder av offer. TT

Irans krav: ”Upphör med showen – frige Noury”

Klicka här om innehållet inte laddas.