Satellitbild från TV4:s granskning. TV4

Jemenkopplingar i svensk vapenindustri ska granskas

Tidigare rapportering

Klicka här om innehållet inte laddas.