Neggi Khalessi uppskattar enkelheten med Bookis Privat/Pexels

Köper och säljer kurslitteratur: ”Väldigt smidigt”

Jennifer Qvarnforth anser att miljöaspekten är en viktig faktor.  Privat

Cirkulära ekonomin är en viktig aspekt

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.