I den stora energisparkampanjen under 1970-talet infördes bland annat bensinransonering. Arkivbild.  LENNART NYGREN / TT

Ledare: Oro för elpriserna måste börja tas på allvar

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Folkbladet (obunden socialdemokratisk)

Klicka här om innehållet inte laddas.