Hem
Peyman Kia som arbetat inom både Säpo och försvaret. TT/Arkiv

Livstidsdomen mot spionen Peyman Kia fastställs

Hovrätten fastställer livstidsdomen mot spiondömde Peyman Kia, 42.

Genom sina anställningar på Säpo och inom försvaret skaffade sig Kia hemligstämplade dokument som han under tio års tid sålde till den ryska underrättelsetjänsten. Enligt hovrätten är det bevisat att han röjt merparten av de uppgifter som åtalet omfattar, något som inneburit en allvarlig skada för den svenska säkerheten.

Peyman Kia döms till livstids fängelse för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift.

Även hans yngre broder Payam Kia, 35, dömdes i tingsrätten och fick nio år och tio månaders fängelse för grovt spioneri. Han överklagade också tingsrättens dom men drog tillbaka överklagandet efter hovrättsförhandlingen eftersom han var rädd att dömas till ett hårdare straff.

Annons

Fakta: Bevisningen mot bröderna Peyman

  • Den tekniska bevisningen har varit omfattande och bland annat innefattat datorer, krypteringsprogram, dagböcker och pengatransaktioner.
  • På Peyman Kias privata dator har man hittat spår av två av de 90 hemliga dokument som bröderna skulle överlämna till Ryssland.
  • Payam Kia har skrivit dagboksanteckningar som rätten har bedömt tydligt anknyter till spionerigärningen.
  • Bröderna har hanterat stora mängder kontanter. För Peyman Kias del handlar det om en halv miljon kronor som han inte kunnat lämna en rimlig redogörelse för, enligt tingsrättens bedömning.
  • I samband med att Peyman Kias dator togs i beslag påträffades två krypteringsprogram. Han hävdar att han har använt programmen för att skydda privata dokument, men rätten har inte fäst någon vikt vid den förklaringen.
Annons
Vi strävar alltid efter objektivitet och faktagranskar alltid våra artiklar. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Annons