Den högerextreme politikern Rasmus Paludan genomför den uppmärksammade koranbränningen utanför Turkiets ambassad i slutet av januari. Fredrik Sandberg/TT

Majoritet: Det bör vara olagligt att bränna koranen

Om mätningen

Ipsos har genomfört 1 370 intervjuer med röstberättigade personer under perioden 14-26 mars. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 628 intervjuer via sms-länk till en webbenkät. 742 digitala intervjuer gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel

Tidigare

Klicka här om innehållet inte laddas.