Hem
ProstaLund ABANNONS

Ny behandlingsmetod för godartad prostatabehandling

Bild: Johan Wennerholm, vd ProstaLund AB.

Den som inte behandlas för godartad prostataförstoring (BPE) i tid kan drabbas av svåra komplikationer.

Svenska ProstaLund AB erbjuder en ny behandlingsmetod för BPE, CoreTherm® Eagle. Behandlingen genomförs i lokalbedövning i stället för narkos, och tar endast 15 minuter att utföra.

- Vår metod bidrar därmed till mer kostnadseffektiva behandlingar och förkortade vårdköer, säger Johan Wennerholm, vd ProstaLund AB.

Behandlingar med CoreTherm® Eagle resulterar i färre allvarliga komplikationer jämfört med kirurgi och patienten kan åka direkt hem efter behandling.

ProstaLund säljer även fristående produkter som används i samband med andra behandlingsmetoder.

- Detta är en huvudsaklig del i att vår försäljning ökat med 22 procent under det senaste kvartalet, säger Wennerholm.

Genomför nyemission

Nu genomför bolaget en nyemission om 40 miljoner kronor, för att bland annat marknadsföra den nya plattformen och de fristående produkterna.

- Efterfrågan på effektiva behandlingsmetoder är stor runt om i världen, vilket inte minst visat sig i den starka tillväxten för våra produkter.

Nyemission ProstaLund AB

Teckningsperiod: 1 juni – 20 juni 2023

Teckningskurs: 1,75 SEK/aktie

Emissionsbelopp: 40 MSEK

Företräde: Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare.

Teckningsanmälan och mer information: www.prostalund.se

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.
Annons