Valet 2022Opinionsläget

Ny uppdaterad Omnipoll – så är opinionsläget just nu

Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S). Foto: TT. Grafik: David Nyman/Omni

Opinionsläget just nu

Stödet för tänkbara regeringsunderlag

De ingår i senaste Omnipoll

Novus, 4 december. Mätningen publicerades hos SVT. Totalt 3 682 intervjuer genomfördes mellan 31 oktober och 27 november. Utgör 20 procent av Omnipoll.
SCB, 1 december. Mätningen publicerades på SCB:s hemsida Totalt 9 177 intervjuer genomfördes mellan 27 oktober och 24 november. Utgör 41 procent av Omnipoll.
Ipsos, 29 november. Mätningen publicerades hos DN. Totalt 1 631 intervjuer genomfördes mellan 15 och 28 november. Utgör 12 procent av Omnipoll.
Sifo, 18 november. Mätningen publicerades hos SvD och GP. Totalt 4 838 intervjuer genomfördes mellan 7 och 17 november. Utgör 24 procent av Omnipoll.
Sentio, 11 november. Mätningen publicerades hos Nyheter Idag. Totalt 866 intervjuer genomfördes mellan 3 och 7 november. Utgör 3 procent av Omnipoll.
Omnipoll sammanväger alla mätningar om det svenska opinionsläget. Vi tar hänsyn till två faktorer: tid sedan mätningen genomfördes och antalet intervjuer. När nya mätningar tillkommer får äldre mätningar omedelbart mindre tyngd. Efter 30 dagar påverkar en mätning inte längre Omnipoll.
Frågor? Tankar? Reaktioner? Mejla omni.omnipoll@gmail.com.

Metodbeskrivning


Klicka här om innehållet inte laddas.