Några av de svenska parlamentarikerna: Övre raden: Heléne Fritzon (S), David Lega (KD), Charlie Weimers (SD), Abir Al-Sahlani (C). Nedre raden: Alice Bah Kuhnke, Tomas Tobé (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L).

Parlamentarikerna som tar plats i Bryssel – flera nya

Preliminära siffror. Valmyndigheten

Preliminära mandatfördelningen

Här är det preliminära resultatet:

Klicka här om innehållet inte laddas.