Polisinsatsen under gårdagen. Pavel Koubek/Icon Photography

Pojke inte livshotande skadad efter skolattack

Klicka här om innehållet inte laddas.