Håll Sverige Rent

Så enkelt blir du en kusträddare

Plast är en av vår tids största miljöbovar.  Håll Sverige Rent

Så blir du en Kusträddare

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.