Colourbox

Så märks det att ett företag inte är ekonomiskt hållbart

Få hjälp av Almi

Juliana Perez Falke arbetar som nationell kund- och affärschef på Almi.  MALIN VINBLAD

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.