Karin Ernlund (C)/Guldbron/Daniel Helldén (MP). TT

Slussens guldbro splittrar: ”Den är inte så smäcker”

Klicka här om innehållet inte laddas.