Olga Persson, förbundsordförande för Unizon. Åklagarmyndigheten i Stockholm. TT

Tre av fyra personer nekas kontaktförbud: ”Haveri”

Klicka här om innehållet inte laddas.