En iva-sjuksköterska under covidpandemin.  Björn Larsson Rosvall /TT

Experter: Iva måste vara rustat inför nästa kris

Om debattörerna

Maja Ewert, överläkare, ordförande, Svensk förening för anestesi och intensivvård
Märit Halmin, intensivvårdsläkare, expertkoordinator, Centrum för hälsokriser, Karolinska institutet
Johnny Hillgren, överläkare, ordförande, Svenskt Intensivvårdsregister
Niklas Juth, professor i medicinsk etik, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet
Ing-Marie Larsson, intensivvårdssjuksköterska, ordförande, Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, föreståndare, Centrum för hälsokriser, Karolinska institutet
Anna Slettmyr, intensivvårdssjuksköterska, ledamot i sjuksköterskornas etiska råd, Svensk sjuksköterskeförening
Klicka här om innehållet inte laddas.