Företagens likviditet hotas – “Tiden rinner ut”

Finansiering är ett stort problem

Företagarnas största orosmoment i krisen

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.