Illustrationsbild.  Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Forskare: Farligaste klyftan är långtidsarbetslöshet

Inkomstskillnader, fastighetsskatt och arbetslöshet

Sveriges Ginikoefficident, som visar på inkomstfördelning, var 0,27 år 2020. Den har ökat sedan mätningar med ungefär jämförbara data började på 90-talet, men de senaste åren har ökningen inte varit så stor. Jämfört med ett tjugotal andra rika länder ligger Sverige bland de lägsta – bara Belgien, Norge, Danmark och Finland ligger lägre.
Om Ginikoefficidenten är 0 så har alla exakt lika mycket. Om den är 1 så äger en person allt.
Fastighetsskatten, som var progressiv, avskaffades 2008. Den ersattes av en kommunal fastighetsavgift med ett tak på 8 874 kronor (2022). Det innebär att dyra fastigheter beskattas lika mycket som de billigare. Cirka två tredjedelar av alla fastigheter ”slår i taket”, det vill säga når upp till maxbeloppet (2021 års fastighetstaxering, enligt Skatteverket).
Arbetslösheten var i juli i år 6,7 procent. Det innebar cirka 340 000 arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Av dem hade 159 000 varit arbetslösa minst 12 månader.
Källa: OECD, Skatteverket, Arbetsförmedlingen

Mer

Så får du bästa ekonomibevakningen:

Klicka här om innehållet inte laddas.