Förvara maten rätt – minska ditt matsvinn

Vad bör inte förvaras i kylskåpet?

Då mår maten bäst i kylen

Frys in och minska matsvinn

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.