Flodpärlmusslor Niklas Wengström/Havs- och vattenmyndigheten

Fridlyst mussla riskerar att dö i torkan: ”Kritiskt”

Klicka här om innehållet inte laddas.