PraktikertjänstANNONS

Här kommer hälsocentralen hem till patienterna


Sköterskor gör regelbundna besök

Viktigast att kunna hjälpa människor

Visionen: en vårdbuss som når ännu fler

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.