Toppkandidaterna för respektive riksdagsparti. TT
EU-valet Omni guidar

Invandring, miljö och jobb – det här vill partierna i EU

Söndag den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Då har svenskarna chans att påverka vilka politiker som får makten att stifta de EU-lagar som också kommer att gälla i Sverige.

Totalt sitter 751 ledamöter från de 28 medlemsländerna i Europaparlamentet. För tillfället delar de åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ på de 20 svenska mandaten.

Efter Storbritanniens utträde ur EU minskar antalet parlamentsplatser till 705. Då får Sverige också ett extra mandat.

Få koll inför EU-valet med Omni nedan.

Socialdemokraterna

Heléne Fritzon och Jytte Guteland, etta och trea på Socialdemokraternas EU-lista. Naina Helen Jåma/ TT / TT NYHETSBYRÅN

Jobb och ekonomi med schyssta villkor för arbetstagare. Det är några av de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna i EU-parlamentsvalet.

Partiet anser att fri rörlighet för varor och tjänster är viktigt för att företag i Europa ska vara konkurrenskraftiga. Men detta måste kompletteras med stärkta medborgerliga rättigheter med löner som går att leva på.

Att stå upp för demokratiska värderingar, att föra en offensiv klimatpolitik och att ta krafttag mot gränsöverskridande brottslighet är andra centrala frågor.

Partiets tre toppnamn

1. Heléne Fritzon

2. Johan Danielsson

3. Jytte Guteland

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 24,19 procent (fem parlamentariker)

Del av den socialdemokratiska gruppen S&D.

Miljöpartiet

De två toppnamnen Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Miljöpartiet vill arbeta för ett grönt och öppet EU genom bindande mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Man vill även att sol, vind och annan förnybar energi ska bli de enda energiformerna som används.

Det ska finnas lagliga och säkra vägar för asylsökande att ta sig till EU, tycker MP, som även vill att unionen börjar använda humanitära visum.

”I vårt Europa ska HBTQ-personer kunna leva fritt, kvinnor få bestämma över sina egna kroppar och flyktingar ha rätt att söka skydd”, skriver partiet på sin hemsida.

Partiets tre toppnamn

1. Alice Bah Kuhnke

2. Pär Holmgren

3. Jakop Dalunde

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 15,41 (fyra parlamentariker)

Del av gruppen Gröna/EFA i EU-parlamentet.

Moderaterna

Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jessica Polfjärd och Jörgen Warborn när de presenterades som Moderaternas fyra toppnamn. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stärk Europol för att bekämpa den organiserade brottsligheten och fördubbla EU:s kärnkraftsbudget. Det är två nyckelfrågor för Moderaterna inför EU-valet.

EU-samarbetet bör fördjupas kring frågor som försvar och säkerhet, ekonomi och jobb, lag och ordning samt miljö och klimat, skriver Moderaterna i en idérapport från maj 2018.

”Sverige ska arbeta för att EU samarbetar i frågor som Sverige inte kan lösa på egen hand men motsätta sig att EU fattar beslut i centrala välfärdsfrågor”, skriver partiet.

Partiets toppnamn i valet:

1. Tomas Tobé

2. Jessica Polfjärd

3. Jörgen Warborn

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 13,65 procent (tre parlamentariker)

Del av den konservativa och kristdemokratiska gruppen EPP.

Liberalerna

Karin Karlsbro efter att hon valts till EU-toppkandidat för Liberalerna. Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

EU ska samarbeta ännu tätare än i dag och leda arbetet för en öppen och fri värld, skriver Liberalerna i sitt program inför valet.

”Där andra tvekar är vi tydliga: Sverige ska fullt ut vara med i det europeiska samarbetet”, skriver partiet.

Liberalerna lyfter 158 punkter i sitt EU-program. Partiet vill bland annat införa euron i Sverige och omfördela hälften av EU:s jordbruksstöd till forskning och utveckling. L vill också se en gemensam asylpolitik, koldioxidskatt, europeisk flygskatt och gränspolis som stärker EU:s yttre gräns.

Partiets toppnamn i valet:

1. Karin Karlsbro

2. Said Abdu

3. Maria Weimer

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 9,91 procent (två parlamentariker)

Del av den liberala gruppen Alde.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas Peter Lundgren, Jessica Stegrud, Jimmie Åkesson och Charlie Weimers. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

SD har slutat driva kravet på ett EU-utträde och vill i stället förändra EU inifrån genom att omförhandla EU:s fördrag.

Partiet arbetar för att sänka den svenska medlemsavgiften och för att stärka medlemsländernas egen vetorätt. Man vill även avveckla EU:s strukturfonder och göra om jordbrukspolitiken.

Partiet är en stark motståndare till att EU bestämmer hur många migranter respektive medlemsland ska ta emot. Inom området trafik- och infrastruktur driver SD bland annat frågan om att stärka de svenska åkeriernas rättigheter.

Partiets tre toppnamn:

1. Peter Lundgren

2. Jessica Stegrud

3. Charlie Weimers

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 9,67 (två parlamentariker)

Del av den konservativa och EU-skeptiska gruppen ECR.

Centerpartiet

Fredrick Federley, Jonas Naddebo, Abir al-Sahlani, och Emma Wiesner. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

EU ska vara grönt och demokratiskt och fungera som en ”frihetlig fyr” för resten av världen, skriver Centerpartiet i sin valplattform.

Partiet vill att EU inför fler globala handelsavtal, ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete, fler lagliga vägar till Europa och höjer ambitionen för att minska utsläppen. Hållbarare livsmedelsproduktion och tuffare krav på djurvälfärd är också nödvändigt.

Partiet är emot ytterligare lagstiftning inom ramen för EU:s sociala pelare, exempelvis kring arbetsmarknad och välfärd.

Partiets tre toppnamn

1. Fredrick Federley

2. Abir Al-Sahlani

3. Emma Wiesner

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 6,49 procent (en parlamentariker)

Del av den liberala gruppen Alde.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets toppnamn Malin Björk. Anna Karolina Eriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vänsterpartiet har inför EU-parlamentsvalet 2019 beslutat att pausa kravet på ett utträde ur EU.

I stället vill man arbeta för ett europeiskt samarbete där människor och klimat sätts före marknadsintressen. I sitt partiprogram lyfter man klimatfrågan, mänskliga rättigheter, schyssta arbetsvillkor, jämställdhet och demokrati som viktiga frågor.

V vill bland annat att inga bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i EU efter 2025. Man vill även skapa en koalition av villiga EU-länder som för en human flyktingpolitik.

Partiets tre toppnamn

1. Malin Björk

2. Ana Süssner Rubin

3. Deniz Butros

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 6,30 procent (en parlamentariker)

Del av vänstergruppen GUE/NGL.

Kristdemokraterna

Toppnamnen David Lega och Sara Skyttedal. TT

”Make EU lagom again” är Kristdemokraternas budskap inför EU-valet. Partiet vill återföra makt till medlemsländerna inom vissa politiska områden men utveckla samarbetet inom andra.

KD vill skala ner EU:s regionalpolitik, stärka den inre marknaden, se ett gemensamt ansvarstagande för både miljö- och klimatfrågor och unionens yttre gränser samt fokusera på religions- och trosfriheten i utrikespolitiken.

Partiet vill däremot inte att den sociala politiken ska fattas på en överstatlig nivå och vill inte införa gemensamma EU-skatter.

Partiets toppnamn i valet

1. Sara Skyttedal

2. David Lega

3. Liza-Maria Norlin

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 5,93 procent (en parlamentariker)

Del av den konservativa och kristdemokratiska gruppen EPP.

Feministiskt initiativ

Toppnamnet Soraya Post. Anna Karolina Eriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Ut med rasisterna – in med feministerna” är Feministiskt initiativs paroll inför EU-parlamentsvalet.

Fokus i partiets EU-plattform är mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa. Fi vill bland annat öppna gränserna, avskaffa militärallianser och vapenprogram samt inrätta en EU-kommissionär för jämställdhet och en för antidiskriminering.

”Det demokratiska underskottet och mansdominansen i EU behöver brytas med en politik som ser sambanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver man i partiprogrammet.

Partiets tre toppnamn

1. Soraya Post

2. Stina Svensson

3. Jaime Gomez

Resultat i EU-parlamentsvalet 2014: 5,49 (en parlamentariker)

Del av den socialdemokratiska gruppen S&D.

Läs mer om EU-valet

Toppnyheter

EU-valet Svenska valrörelsen
Ebba Busch Thor och Jan Björklund. TT
EU-valet Svenska valrörelsen

Busch Thor och Björklund i het ordväxling: ”Du ljuger”

TV4:s partiledardebatt hettade till ordentligt när Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och Liberalernas partiledare Jan Björklund diskuterade hur mycket inflytande EU ska ha över medlemsländerna.

– KD var ju också Europapositiva en gång. Ni har ju förflyttat er till det där lägret, varför vet jag inte, sa Björklund och pekade mot Jimmie Åkesson.

– Menar du att vi inte är EU-vänner? svarade Busch Thor, och menade att partiet vill värna om samarbetet genom att inte göra EU till en superstat.

– De europeiska kristdemokratriska partierna, allihop, de står på min sida. De vill fortsätta utveckla samarbetet. De skulle aldrig drömma om att kalla något för ”lagom” när de egentligen vill rulla tillbaka samarbetet, sa Björklund.

– Han har fel. Det stämmer inte. Du ljuger om vår politik, svarade Busch Thor då.

När SD-ledaren Jimmie Åkesson fick ordet menade han att Kristdemokraterna och Liberalerna i slutändan ändå röstar ungefär likadant i parlamentet.

2 min
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet Svenska valrörelsen

Björklund: EU är ett enormt framgångsrikt samarbete

Just nu ryker Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (KD) och Jimmie Åkesson (SD) ihop i TV4:s slutdebatt inför EU-valet. Partiledarna är oense om hur mycket makt EU ska ha över medlemsländerna.

Ebba Busch Thor tycker att EU ska ha mindre makt över Sverige. Åkesson placerade sin partilogga mellan ”väldigt lite” och ”inget alls” på tavlan.

– Lyckas vi med det här kan vi vara kvar i EU, säger Åkesson.

Men Jan Björklund tycker att EU ska ha mer makt över Sverige.

– Det har varit ett enormt framgångsrikt samarbete. Det har skapat fred, demokrati och den högsta levnadsstandarden folk har upplevt, säger Björklund.

Efter det visade TV4 siffror från en ny mätning man genomfört. Mätningen visade att 44 procent av SD-väljarna vill att Sverige ska lämna unionen. Den visade också att 100 procent av Liberalernas väljare tycker att Sverige ska vara kvar i EU.

– Hundra procent, det är nästan lite Nordkorea över det, skämtade Björklund.

Följ debatten genom länkarna nedan.

32 min
Jimmie Åkesson (SD). Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet Svenska valrörelsen

Åkesson: ”Alla länder i Europa vill inte ha Sveriges havererade flyktingpolitik”

Migrationsfrågan inledde TV4:s slutdebatt mellan Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (KD) och Jimmie Åkesson (SD).

– Vi kommer fortsatt behöva ha otroligt bra koll på vår yttre gräns. Det är en förutsättning för att mottagandet och asylmottagandet ska fungera, säger Busch Thor.

Men Jimmie Åkesson ser inget behov av att göra frågan till en EU-fråga. Han menar att länder i Europa kollar på Sverige som ett skräckexempel.

– Alla länder i Europa vill inte ha Sveriges havererade flyktingpolitik, säger han, och menar att nationella politiker och inte ”byråkrater i Bryssel” ska bestämma över frågan.

Jan Björklund tog replik på kommentaren.

– Det är folkvalda personer, vadå byråkrater i Bryssel? Ni vill ju inte ens vara med i EU, det är det här det handlar om, svarar Björklund, och säger att asylrätten är en väldigt viktig fråga som infördes i samband med andra världskriget.

De tre partiledarna har olika inställning till EU-samarbetet. Björklund vill se mer samarbete, Busch Thor vill ”göra EU lagom igen” och Åkesson vill att EU ska ha mindre inflytande.

Följ debatten genom länkarna nedan.

2 tim
Läs mer om EU-valet
Över 30 mark- och skogsbränder har Storstockholms brandförsvar ryckt ut på under det senaste dygnet. Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vårvädret

Räddningstjänsten: Finns inte en brandbil ledig

Storstockholms brandförsvar har uppmanat personer som ringt in att släcka elden med trädgårdsslangar med anledning av de många bränder som härjar i länet.

– Det finns inte en enda brandbil ledig, säger Peter Lindgren, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar, till Aftonbladet.

På bara ett dygn har räddningstjänsten fått bekämpa gräsbräder i hela länet och kallar läget för ”extremt”. Bränderna tros bland annat ha startat på grund av aspfrön som lagt sig som ett täcke på många håll i länet.

13 min
Frön från asp. Pontus Ahlkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vårvädret

Flera unga gripna efter ”luddbränder” i Stockholm

Ett flertal unga människor i Stockholmsområdet har gripits, misstänkta för att ha anlagt ”aspluddsbränder” och sedan lagt ut det på sociala medier, rapporterar SVT Stockholm.

– Flera av dem är under 15 år och det har helt enkelt handlat om ungdomligt oförstånd, säger Magnus Nilsson, kommunpolis i lokalpolisområde Järfälla, till kanalen.

Flera av fallen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet.

Enligt SVT manar räddningstjänsten allmänheten att vara försiktig med öppna lågor utomhus då ”aspluddet” är väldigt lättantändligt.

1 tim
Luddiga frön från asp täcker marken. TT.
Vårvädret

Varning för ludd efter 100-tals bränder på ett dygn

Över 200 larm om markbränder kom in till räddningstjänsten i Stockholm under tisdagen – flertalet av dem involverade de aspfrön som lagt sig som ett vitt täcke på många håll i landet, enligt Aftonbladet. Nu varnar räddningstjänsten för att luddet är extremt brandfarligt och att minsta gnista eller fimp kan få fröna att antända.

Anders Edstam vid Södertörns brandförsvarsförbund säger till tidningen att luddet skapar ”en extrem situation då det kan flyga iväg och ge fruktansvärda konsekvenser”.

Den rikliga aspblomningen i år beror sannolikt på förra årets rekordvärme.

4 tim
Läs mer om Vårvädret
Brexit Storbritanniens framtid
TOBY MELVILLE / TT NYHETSBYRÅN
Brexit Storbritanniens framtid

Just nu: Viskas om att May kan tvingas avgå i kväll

Det stormar rejält kring Theresa May. Enligt Sky News kommer flera tunga ledamöter i Torypartiet träffas under kvällen för att diskutera en möjlig ändring av partiets regler, i syfte att kunna tvinga henne att avgå.

Kanalens politiska reporter Beth Rigby skriver på Twitter att en källa från ”lojalt” håll i regeringen uppger att May är på väg bort och att hon kan lämna redan i kväll.

Guardians Heather Stewart skriver samtidigt att det inte kommer att komma något uttalande från Downing Street i kväll.

Skulle så bli fallet är tystnaden i sig anmärkningsvärd, enligt ITV:s Robert Peston.

”Sprickan mellan premiärministern och hennes regeringen är den största i modern historia. Ingen minister tror hon kan sitta kvar mer än ett par dagar”, skriver han.

May meddelade i slutet av mars att hon kommer att kliva åt sidan när hennes brexitavtal finns på plats och har godkänts av parlamentet.

Under tisdagen meddelade May att en reviderad version av utträdesavtalet kommer att läggas fram för en fjärde omröstning, möjligen i början av juni.

1 tim
TOLGA AKMEN / AFP
Brexit Storbritanniens framtid

Källor: Missnöjet med May har nått en ”brytpunkt”

Den brittiska regeringen håller på att slitas i stycken och Theresa May kan vara på väg att tvingas bort från sin post. Källor uppger för flera brittiska journalister att missnöjet nått en ”brytpunkt” samt att Torypartiet kan vara på väg att agera.

”May hade önskat att hon fick till juni för att få ett nytt försök att ta sitt avtal i mål. Men det ser ut som att hennes parti och hennes regering inte kommer att låta henne”, skriver Sky News Beth Rigby på Twitter.

ITV:s Paul Brand skriver att obekräftade rykten gör gällande att kabinettet på något sätt kan agera mot May redan i dag. Han skriver att partiets 1922-kommitté, bestående av brexitörer, kommer att träffas under eftermiddagen med avsikten att byta ut May. Men för att gör det krävs en regeländring för att kunna hålla ett nytt misstroendevotum.

Sky News politiska kommentator Jon Craig beskriver det som ett myteri på två fronter – dels från 1922-kommittén och dels inifrån den egna regeringen. Han liknar utvecklingen med upprinnelsen till Margaret Thatchers uttåg 1990.

2 tim
Läs mer om Brexit
Trumps USA Rysslandsutredningen
Trump i Rose garden i dag. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
Trumps USA Rysslandsutredningen

Rasande Trump ställde in möte efter Pelosis känga

Det blir inga politiska samtal mellan Demokraterna i kongressen och Vita huset förrän Demokraterna upphör med sina utredningar i kölvattnet av Muellerutredningen. Det var Donald Trumps budskap i dag.

Trump ställde med kort varsel in ett möte med Nancy Pelosi och Chuck Schumer i Vita huset och kallade till pressträff. Detta efter att Pelosi sagt att Trump försöker ägna sig åt ”mörkläggning”. Enligt New York Times var Trump rasande och hälsade inte på Schumer och Pelosi.

– Jag sysslar inte med mörkläggning, sa Trump och tillade att de politiska samtalen inte kan ske förrän Demokraterna ”upphör med de här falska utredningarna”.

31 min
Nancy Pelosi. ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Trumps USA Rysslandsutredningen

Pelosi: Trump försöker sopa spåren under mattan

USA:s president Donald Trump försöker sopa igen spåren efter sig. Det säger representanthusets talman Nancy Pelosi till amerikanska medier.

Pelosi är pressad från partikamrater inom Demokraterna som tycker att det är dags att inleda ett riksrättsförfarande mot Trump. Den utlösande faktorn var när den tidigare Vita huset-juristen Don McGahn stoppades från att vittna i representanthusets utskott om uppgifterna om att Trump försökt hindra rättvisans gång.

– Ingen står över lagen, inte ens USA:s president, säger Pelosi.

2 tim
Pelosi och Trump. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Trumps USA Rysslandsutredningen

Demokrater pressar Pelosi: Ställ Trump inför riksrätt

Allt fler inom Demokraterna kräver att representanthusets talman Nancy Pelosi inleder ett riksrättsförfarande mot president Donald Trump, uppger källor för Washington Post.

Under måndagen ska flera demokrater i kongressen haft ett möte bakom stängda dörrar där man försökte övertyga Pelosi att sätta igång processen, något hon länge varit skeptisk till.

Demokraternas ilska späddes på ytterligare efter gårdagens nyhet att Vita huset stoppar den tidigare juristen Don McGahn från att vittna i kongressen om Muellerutredningen.

Igår 14:23
Läs mer om Trumps USA
Jimmie Åkesson och Kristina Winberg. TT
Anklagelserna mot Lundgren

Åkesson: Osannolikt att en random spanjor spridit film

Kristina Winberg försöker smutskasta Sverigedemokraterna. Det säger partiledaren Jimmie Åkesson till Aftonbladet, och anklagar EU-parlamentarikern för att ha spridit en inspelning där en SD-kvinna pratat om hur hon utsatts för ett sexuellt ofredande av SD-toppen Peter Lundgren.

– Hon hävdar att hennes telefon blev stulen i Spanien för ett år sedan, sedan ska någon random spanjor ha hittat den och sedan har inspelningen på något sätt hamnat hos Expressen. Det är naturligtvis helt osannolikt, säger han till tidningen.

Tidigare i dag inleddes en förundersökning gällande sexuellt ofredande mot Peter Lundgren.

1 tim
Peter Lundgren. Dominique HOMMEL
EU-valet Anklagelserna mot Lundgren

Lundgren ändrar sig – ska delta i Aftonbladets debatt

Sverigedemokraternas toppnamn Peter Lundgren ändrar sig och kommer att delta i Aftonbladets slutdebatt i kväll. Det meddelar partiet, skriver Aftonbladet.

– Det är väldigt kul att Lundgren kan medverka efter den senaste tidens turbulens, säger Fredrik Krohnman, exekutiv producent för debatten, till tidningen.

Efter turbulensen kring Lundgren ställde han i går in ett flertal debatter i EU-valrörelsens slutspurt. Partiet har tidigare meddelat att SD-toppen skulle återgå till sitt kampanjschema först på torsdagen.

Debatten börjar klockan 20.00 i kväll.

3 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Lundgren

Förundersökning inleds mot SD:s Peter Lundgren

Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning mot Peter Lundgren (SD) om sexuellt ofredande, enligt ett pressmeddelande.

I går polisanmäldes Lundgren, som är SD:s toppnamn till EU-parlamentet, av en privatperson. Det efter att han erkänt att han tagit en partikollega på brösten, något som de båda tonat ner i ett videoklipp som SD publicerat.

Partiet har ännu inte kommenterat förundersökningen. Tidigare i dag sa däremot partiledaren Jimmie Åkesson att ”det är bra att det inte är media eller Peters politiska motståndare som ska utreda det här”, rapporterar P4 Jönköping.

Idag 10:21
Läs mer om Anklagelserna mot Lundgren
Rikard Grönborg och Marie Lehmann. Bildbyrån
Ishockey-VM 2019

Grönborg ber om ursäkt för bråket med Lehmann

Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg ber om ursäkt efter den uppmärksammade intervjun i SVT i går kväll.

Grönborg säger till SVT att han blev irriterad över att programledaren Marie Lehmann ställde samma fråga flera gånger.

– Det var ingen bra intervju överhuvudtaget. Jag har stor skuld i det.

När Sportbladet frågar Grönborg om han ber om ursäkt svarar han:

– Jag tycker att jag hade kunnat hantera det bättre, ja.

2 tim
Oliver Ekman-Larsson. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ishockey-VM 2019

Oliver Ekman-Larsson: Nu är det vinna eller försvinna

Tre Kronor kollapsade brutalt mot Ryssland men Oliver Ekman-Larsson säger sig vara övertygad om att Sverige kommer igen i ishockey-VM.

– Nu är det vinna eller försvinna. Det kommer att vara roligt att spela, säger han till TT.

På torsdag spelar Tre Kronor kvartsfinal mot Finland och Ekman-Larsson hoppas att Sverige ska spela som under första perioden mot Ryssland.

– Vi höll dem på utsidan och då skapade de inte jättemånga farliga chanser. Det är väl framför allt så vi vill fortsätta spela och att försöka spela så i tre perioder.

Idag 05:34
Bildbyrån
Ishockey-VM 2019

Rejält irriterad Grönborg röt till mot SVT-studion

Det blev dålig stämning när Sveriges förbundskapten Rikard Grönborg intervjuades i SVT:s studio efter förlusten mot Ryssland.

Grönborg blev irriterad på programledaren Marie Lehmanns frågor och menade att han inte fick möjlighet att svara. När intervjun rundades av ville Grönborg inte svara och en isande tystnad spreds i studion.

– Hon ställde en fråga och så började hon prata i munnen på mig. Det var det enda hon gjorde, säger Grönborg till Sportbladet efter intervjun.

Lehmann säger till Expressen att hon ställde relevanta frågor och att hon inte ser något konstigt med det.

Igår 21:39
Läs mer om Ishockey-VM 2019
EU-valet Europeiska abortdebatten
David Lega (KD). Arkivbild. Per Groth/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet Europeiska abortdebatten

Lega: Jag hade inte röstat såsom Adakutsson gjort

KD:s andranamn till EU-parlamentet, David Lega, tar avstånd från partikollegan Lars Adakutssons linje om abort. Det säger han till GP.

– Jag beklagar att Lars inte röstade i enlighet med den svenska abortlagstiftningen och det som är partilinjen, för det är egentligen samma sak och har varit det i decennier nu, säger han till tidningen.

DN:s granskning, som visade att Adaktusson röstat emot i frågor om aborträtten oftare än andra svenska politiker, har rört upp känslor.

Lega, som också är kommunalråd i Göteborg, säger att han skulle ha röstat annorlunda och tycker att partiet varit konsekvent i var man står i frågan.

1 tim
Ebba Busch Thor Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet Europeiska abortdebatten

”De andra är stressade av att det går bra för KD”

Ebba Busch Thor slår ifrån sig efter kraven på att markera mot KD-politikern och andre vice partiordföranden Lars Adaktusson. En granskning av DN visade att Adaktusson röstat emot i frågor om aborträtten oftare än andra svenska politiker i EU-parlamentet.

– Det är uppenbart att vi har politiska meningsmotståndare som är stressade över att det går bra för KD och vill vilseledda om var vi står i abortfrågan, säger Busch Thor till SVT.

Enligt Busch Thor är Adaktusson inte abortmotståndare. I stället följer han partiets linje om att socialpolitiska frågor inte ska behandlas på EU-nivå, säger hon. Samtidigt medger partiledaren att Adaktusson ”gjort fel” i vissa omröstningar. Hon menar att han vid en del omröstningar skulle ha lagt ner sin röst i stället för att rösta emot.

DN:s granskning har väckt starka reaktioner från såväl borgerliga partier som de rödgröna.

6 tim
TT
EU-valet Europeiska abortdebatten

Trycket växer på KD att markera mot Adaktusson

EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) kräver att partiledaren Ebba Busch Thor (KD) markerar mot Brysselkollegan Lars Adaktusson (KD). Det efter att DN i en granskning visat att Adaktusson röstat emot i frågor som rör aborträtten vid 22 av 28 gånger mellan 2014–2019.

”De här mörka, benhårda konservativa krafterna måste hållas stången”, skriver Federley till TT och kräver att Busch Thor tydliggör om hon står bakom Adaktussons agerande.

Liberalernas partiledare Jan Björklund kräver att Busch Thor tar avstånd.

– Det är som att kastas hundra år tillbaka i jämställdheten, säger han till DN.

Busch Thor kommenterade i går att KD står bakom den svenska aborträtten och att den som påstår något annat far med osanning.

Idag 08:28
Läs mer om EU-valet

Lokala nyheter

Välj mellan Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund