Hem
Beroende på vilka behov man har finns flera rum att välja på i Länsförsäkringar Gävleborgs nya kontor. I Tysta rummet kan man slå sig ned för att jobba koncentrerat.
LänsförsäkringarANNONS

Kontoret ett redskap för att konkurrera om talang

Vad händer när företagen byter ut de fasta arbetsplatserna och i stället erbjuder ett smörgåsbord av arbetsställen, anpassade efter uppgifterna som ska lösas? När Länsförsäkringar Gälveborg byggde nytt kontor valde man att satsa på ett aktivitetsbaserat kontor – både för att skapa nya arbetssätt och för att möta morgondagens krav på en arbetsplats.
– Enkelt uttryckt så finns inga fasta arbetsplatser här, utan man väljer plats efter uppgiften som ska lösas, säger Tommie Högberg, kontorschef på Länsförsäkringar Gävleborg.

Kontoret förmedlar varumärket och framtidstro

Kundmöten sker i kundrum, vill man läsa finns det tysta arbetsplatser, behöver man samarbeta i nya projekt kan man sätta sig i nya grupperingar.
– Ska du till exempel läsa något så kan du enkelt hitta lugn och ro. Att vi inte har fasta arbetsplatser bidrar också till att våra medarbetare lär känna andra kollegor på kontoret och skapar nya sociala band.
Allt fler företag har också fått upp ögonen för att kontoret faktiskt kan vara ett redskap för att konkurrera om talang och att förmedla sitt varumärke till kunderna.
– Det är viktigt att tänka framåt. Det här är en arbetsmiljö som möjliggör nya samspel, vilket lockar en ny generation av medarbetare och får flera generationer att mötas på arbetsplatsen. Vi har också många kundmöten här och miljön skapar en känsla av att vi tror på framtiden, säger Tommie Högberg.
Inför flytten till det nya kontoret gjorde man ett ordentligt grundarbete, bland annat tog man del av aktuella studier om hur man bäst byter arbetssätt.
– För att lyckas att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor är det viktigt att engagera och förbereda medarbetarna på det nya arbetssättet, säger Tommie Högberg.

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.
Annons