TT

Majoritet av svenskarna för EU – men mot euron

Skattning av EU- och eurosympatier, november 2020

Skärmdump. SCB.
Klicka här om innehållet inte laddas.