Gustaf Linnell, fondförvaltare på SPP. Fredrik Hjerling

Räntefonder när inflationen stiger? Så kan du tänka

Läs mer om SPPs Företagsobligationsfonder:

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.