Illustrationsbilder. TT

Regeringen räknar med lågkonjunktur till år 2025

Nyckeltal i regeringens nya prognos

BNP
2022: 2,6 procent
2023: −1,0 procent
2024: 1,2 procent
2025: 2,6 procent
2026: 3,2 procent

Arbetslöshet
2022: 7,5 procent
2023: 7,9 procent
2024: 8,3 procent
2025: 8,2 procent
2026: 7,5 procent

KPIF-inflation
2022: 7,7 procent
2023: 5,9 procent
2024: 2,2 procent
2025: 2,0 procent
2026: 2,0 procent

Styrränta
2022: 0,75 procent
2023: 3,29 procent
2024: 3,43 procent
2025: 2,73 procent
2026: 2,31 procent

De viktigaste förslagen i korthet

Förlängt och höjt tillägg i bostadsbidraget till barnfamiljer: 720 mnkr.
Utökat antal platser i yrkesutbildningen: 719 mnkr.
Natoavgift och militära Natoanpassningar: 660 mnkr.
Mer pengar till Kriminalvården: 300 mnkr.
SFI för ukrainare: 100 mnkr.
Mer pengar till arbetsförmedlingen: 50 mnkr.
Höjda anslag för Säpo: 50 mnkr.
Fler familjehem för utsatta barn: 50 mnkr.
Ökat stöd till unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 27,5 mnkr.
Extra medel till Konkurrensverket: 12 mnkr.
Ökat anslag till forskning/SciLifeLab: 10 mnkr.
Ökat anslag till Spelinspektionen: 2,4 mnkr.
Ökade sjuklönekostnader: 800 mnkr.
Övriga anslagsökningar: 500 mnkr.
Belopp i miljoner kronor.

Gör en klok investering – testa Omni Ekonomi

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Klicka här om innehållet inte laddas.