Uppkopplade Volvobilar delar data med Trafikverket och bidrar till att kartlägga snö- och isförhållandena på svenska vägar.

Så ger Volvobilar säkrare vintervägar

Det är inte bara Trafikverket som får del av datan. Andra Volvobilar varnas direkt om vägunderlaget är halt.

Hur kan Volvobilarna varna för halka?

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.