Kari Andersson menar att den skogsdebatt som pågår inte går hand i hand med verkligheten och den kunskap som sågverken och skogsägarna besitter.  Privat

Sågverksägaren: Vi har stark framtidstro

”Många ser inte helhetsbilden”

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.