SD röstade bland annat emot förslaget att se över riktlinjerna för transeuropeisk energiinfrastruktur. Arkivfoto: Gasledningsrör på Verkö utanför Karlskrona. Till höger Johan Nissinen.

SD röstar emot 7 av 10 klimatförslag i EU

Klicka här om innehållet inte laddas.