Hem
Illustrationsbild. JESSICA GOW / TT

Studie: Mentala hälsan blev inte sämre av pandemin

Coronapandemin hade ingen större negativ effekt på den allmänna mentala hälsan. Det är slutsatsen i en rapport från den medicinska tidskriften BMJ, rapporterar BBC.

BMJ har analyserat 137 olika studier av vilka de flesta kommer från länder i Europa och Asien. Slutsatserna är att de registrerade fallen av depression visserligen ökade något, främst bland kvinnor, äldre, universitetsstudenter samt bland sexuella minoriteter.

– Men förändringarna i den allmänna mentala hälsan [...] har varit små till minimala, säger en av forskarna till BBC.

En ny finsk studie visar att flickors mentala hälsa försämrades mer än pojkars. Bland 15-åriga flickor uppgav förra året 17–19 procent att de dagligen ”kände sig låga”, en ökning med mellan 7 och 9 procentenheter sedan 2018. Samtidigt skriver forskarna att pandemin endast förstärkt en negativ trend som märktes även innan utbrottet 11 mars 2020.

Annons
Annons
Vi strävar alltid efter objektivitet och faktagranskar alltid våra artiklar. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Annons