{"pageProps":{"topics":{"articles":[[{"article_id":"1MMnaJ","title":{"value":"Ledare: Markera mot Orbán – men ha is i magen"},"authors":[{"id":"96f6c899-6405-4e15-8130-381fafea3714","title":"Joseph Chaouch Båth","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"joseph.chaouch.bath@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Valeriy Sharifulin / AP"},"caption":{"value":"Orbán och Putin den 5 juli."},"source_id":"sdlaLD-0OtcNvI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"d715c35b-50cd-454c-886a-2ac59099483f","size":{"width":4705,"height":2980},"hotspot":{"x":9,"y":416,"width":3361,"height":2520}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"bb289e8d-be5c-4183-af32-0a8d0ce47a83","title":"EU:s framtid","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Ledare: Markera mot Orbán – men ha is i magen"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-13T06:29:00Z","authors":[{"id":"96f6c899-6405-4e15-8130-381fafea3714","title":"Joseph Chaouch Båth"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"På två av lördagens ledarsidor uppmärksammas ungerske premiärministern Viktor Orbán och hans kritiserade självdeklarerade fredsturné."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Orbán inledde turnén strax efter att Ungern tagit över det roterande EU-ordförandeskapet. Med sina besök i Peking och Moskva spelar det Kina och Ryssland i händerna, menar Expressens ledare. EU bör reflektera kring hur diktaturkramarnas inflytande kan minska, heter det."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”Att ta bort vetorätten i utrikespolitiken är något att fundera över.”"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Sydsvenskans ledare menar att Ungerns EU-ordförandeskap, som sträcker sig sex månader, riskerar skada unionen en hel del. Men att ha ett alltför högt tonläge mot Orbán är inte rätt väg att gå: ”det skänker honom för stor vikt”, skriver ledaren."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”Hantera hellre de återstående fem månaderna och två veckorna av Ungerns ordförandeskap med bistert tålamod, is i magen – och starka markeringar när de är påkallade.”"},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Ledarsvepet","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"text":{"value":"Aftonbladet (obunden socialdemokratisk):"},"type":"Subheading"},{"url":"https://www.aftonbladet.se/ledare/a/0VQ58B/nu-blir-miljozonerna-storre-i-stockholm","data":{"canonical_url":"https://www.aftonbladet.se/a/0VQ58B"},"type":"Url","label":"ledare","title":{"value":"Noor Karim: Jan Emanuel får göra en u-sväng från stan"},"source":"Aftonbladet","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"text":{"value":"Dagens Nyheter (oberoende liberal):"},"type":"Subheading"},{"url":"https://www.dn.se/ledare/det-ar-fortfarande-bara-biden-som-kan-ena-demokraterna/","data":{"canonical_url":"https://www.dn.se/ledare/det-ar-fortfarande-bara-biden-som-kan-ena-demokraterna/"},"type":"Url","label":"ledare","title":{"value":"Det är fortfarande bara Biden som kan ena Demokraterna"},"source":"Dagens Nyheter","metadata":{"limited":false,"omnikey":false,"paywall":"hard"},"omni_key":false,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"text":{"value":"Dagens Industri (obunden borgerlig):"},"type":"Subheading"},{"url":"https://www.di.se/ledare/centralbankerna-kommer-att-behova-folja-vadret-1/","data":{"canonical_url":"https://www.di.se/ledare/centralbankerna-kommer-att-behova-folja-vadret-1/"},"type":"Url","label":"ledare","title":{"value":"Erik Zsiga: ”Centralbankerna kommer att behöva följa vädret”"},"source":"Dagens Industri","metadata":{"limited":false,"omnikey":false,"paywall":"hard"},"omni_key":false,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"text":{"value":"Expressen (obunden liberal):"},"type":"Subheading"},{"url":"https://www.expressen.se/ledare/skamlos-orban-spelar-kina-och-putin-i-handerna/","data":{"canonical_url":"https://www.expressen.se/ledare/skamlos-orban-spelar-kina-och-putin-i-handerna/"},"type":"Url","label":"ledare","title":{"value":"Skamlös Orbán spelar Kina och Putin i händerna"},"source":"Expressen","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"text":{"value":"Göteborgs-Posten (liberal):"},"type":"Subheading"},{"url":"https://www.gp.se/ledare/tvinga-inte-goteborgarna-att-prata-engelska.6c450034-e713-4da6-a5d3-388025d7c0c9","data":{"canonical_url":"https://www.gp.se/ledare/tvinga-inte-goteborgarna-att-prata-engelska.6c450034-e713-4da6-a5d3-388025d7c0c9"},"type":"Url","label":"ledare","title":{"value":"Naomi Abramowicz: Tvinga inte göteborgarna att prata engelska"},"source":"Göteborgs-Posten","metadata":{"limited":false,"omnikey":false,"paywall":"hard"},"omni_key":false,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"text":{"value":"Svenska Dagbladet (obunden moderat):"},"type":"Subheading"},{"url":"https://www.svd.se/a/zAA5K1/vi-maste-visa-v","data":{"canonical_url":"https://www.svd.se/a/zAA5K1/vi-maste-visa-varfor-usa-behover-oss"},"type":"Url","label":"ledare","title":{"value":"Fredrik Johansson: Vi måste visa varför USA behöver oss"},"source":"Svenska Dagbladet","metadata":{"limited":false,"omnikey":false,"paywall":"hard"},"omni_key":false,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"text":{"value":"Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad (oberoende liberal):"},"type":"Subheading"},{"url":"https://www.sydsvenskan.se/2024-07-13/sverige-borde-ryta-ifran-mer-mot-ungerns-spektakel/","data":{"canonical_url":"https://www.sydsvenskan.se/2024-07-13/sverige-borde-ryta-ifran-mer-mot-ungerns-spektakel/"},"type":"Url","label":"ledare","title":{"value":"Sverige borde ryta ifrån mer mot Ungerns spektakel"},"source":"Sydsvenskan","metadata":{"limited":false,"omnikey":false,"paywall":"hard"},"omni_key":false,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"EU:s framtid","topic_id":"bb289e8d-be5c-4183-af32-0a8d0ce47a83"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-13T06:09:25Z","updated":"2024-07-13T06:32:36Z","published":"2024-07-13T06:29:00Z","last_saved":"2024-07-13T06:32:36.925978Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-13T06:29:00Z"},"version":47,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"male"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"ledare-markera-mot-orban-vid-behov-men-ha-is-i-magen"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"descriptor","title":"Opinion","topic_id":"dfbb643d71a03b142ec7fb28ae27dbf315eb70f9"},{"type":"descriptor","title":"Ledare","topic_id":"58ecac76c3007cd856b44b0c660541a9d9c0ac08"},{"type":"descriptor","title":"Ledarsvepet","topic_id":"bf6c86f4b41f40a5556f70668be51f003ffc1bea"},{"type":"descriptor","title":"Politik","topic_id":"5d0b9998-952f-4e42-a58d-2ad481c36e0f"},{"type":"organization","title":"EU","topic_id":"054f7ef046319f2890ff28784054cd759c033f2b"},{"type":"descriptor","title":"EU-politik","topic_id":"d86d51cf-f2a7-4853-8475-791decdb234a"},{"type":"person","title":"Viktor Orbán","topic_id":"49c8cb42-6c55-43a1-8dc8-b1ca25137dd0"},{"type":"person","title":"Vladimir Putin","topic_id":"736c8cb510c6e966ef9effbe1df991d472ce8f22"},{"type":"location","title":"Kina","topic_id":"350bd4e62c0927bdcd0419853c6b238d8875e50d"},{"type":"location","title":"Ryssland","topic_id":"63e67f157090082265dda540521d758fe4f2604e"},{"type":"location","title":"Europa","topic_id":"91b75d2efee2c7df812ee2b4f65db848d6f003d9"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"926a9dbdd8e74d77a9c49e3e5e7ad11c","title":"Opinion","slug":"opinion","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOpinion.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66,"display_vignette_in_group":true},"changes":{"published":"2024-07-13T06:29:00Z","modified":"2024-07-13T06:32:36Z"},"story":{"type":"story","title":"EU:s framtid","topic_id":"bb289e8d-be5c-4183-af32-0a8d0ce47a83"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Valeriy Sharifulin / AP"},"caption":{"value":"Orbán och Putin den 5 juli."},"source_id":"sdlaLD-0OtcNvI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"d715c35b-50cd-454c-886a-2ac59099483f","size":{"width":4705,"height":2980},"hotspot":{"x":9,"y":416,"width":3361,"height":2520}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"På två av lördagens ledarsidor uppmärksammas ungerske premiärministern Viktor Orbán och hans kritiserade självdeklarerade fredsturné."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Orbán inledde turnén strax efter att Ungern tagit över det roterande EU-ordförandeskapet. Med sina besök i Peking och Moskva spelar det Kina och Ryssland i händerna, menar Expressens ledare. EU bör reflektera kring hur diktaturkramarnas inflytande kan minska, heter det."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”Att ta bort vetorätten i utrikespolitiken är något att fundera över.”"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Sydsvenskans ledare menar att Ungerns EU-ordförandeskap, som sträcker sig sex månader, riskerar skada unionen en hel del. Men att ha ett alltför högt tonläge mot Orbán är inte rätt väg att gå: ”det skänker honom för stor vikt”, skriver ledaren."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”Hantera hellre de återstående fem månaderna och två veckorna av Ungerns ordförandeskap med bistert tålamod, is i magen – och starka markeringar när de är påkallade.”"},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Ledarsvepet","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"bb289e8d-be5c-4183-af32-0a8d0ce47a83","title":"EU:s framtid"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"o33RnB","title":{"value":"Efter månader av festande inleds miljardbröllopet"},"authors":[{"id":"62a17d37-f9ca-4480-b23f-e6143e94b620","title":"Linus Lindgren","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"linus.lindgren@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Rajanish Kakade / AP"},"caption":{"value":"Det blivande paret. "},"source_id":"sdlvSrzLvhoiTI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"25d57847-d7c3-4926-a802-db64d4420bea","size":{"width":6881,"height":4587},"hotspot":{"x":1475,"y":439,"width":4139,"height":3101}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923","title":"Kändisbröllopet i Indien","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Efter månader av festande inleds miljardbröllopet"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-12T14:30:21Z","authors":[{"id":"62a17d37-f9ca-4480-b23f-e6143e94b620","title":"Linus Lindgren"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Efter flera månader av överdådiga och påkostade fester har bröllopet mellan Anant Ambani, son till Indiens rikaste man, och Radhika Merchant, dotter till en läkemedelsmagnat, inletts på fredagseftermiddagen. Det rapporterar BBC."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Den hinduiska bröllopsceremonin inleddes klockan 16.30, svensk tid, och kommer pågå fram till småtimmarna. Efter ceremonin väntar tre dagars mottagning."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"På den 1 200 namn långa gästlistan till fredagens festligheter återfinns flera av världens kändaste människor, däribland Kim Kardashian, Drake och Mark Zuckerberg. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Festligheterna inleddes redan i mars och sedan dess uppskattas det blivande paret ha spenderat motsvarande 1,6 miljarder kronor."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Kändisbröllopet i Indien","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://www.bbc.com/news/articles/cq5x22w0xl0o","data":{"canonical_url":"https://www.bbc.com/news/articles/cq5x22w0xl0o"},"type":"Url","title":{"value":"Stora delar av Mumbai har stängts av på grund av bröllopet"},"source":"BBC","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://tt.omni.se/International/a/nyyRQd","data":{"canonical_url":"https://tt.omni.se/International/a/nyyRQd"},"type":"Url","title":{"value":"Det omfattande firandet har väckt debatt"},"source":"TT","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://reuters.omni.se/Economy/a/Mnnwg5","data":{"canonical_url":"https://reuters.omni.se/Economy/a/Mnnwg5"},"type":"Url","title":{"value":"I samband med bröllopet har affischer med premiärminister Modi dykt upp i Bombay"},"source":"Reuters","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://news.sky.com/story/mumbai-wedding-tony-blair-boris-johnson-and-david-beckham-invited-as-asias-richest-mans-son-gets-married-13176883","data":{"canonical_url":"https://news.sky.com/story/mumbai-wedding-tony-blair-boris-johnson-and-david-beckham-among-guests-as-asias-richest-mans-son-gets-married-13176883"},"type":"Url","title":{"value":"Både brud och brudgum är 29 år"},"source":"Sky News","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/news/articles/c4ng8z8mj12o","data":{"canonical_url":"https://www.bbc.com/news/articles/c4ng8z8mj12o"},"type":"Url","title":{"value":"Se bilder från firandet"},"source":"BBC","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/lifestyle-news/india-wedding-kim-kardashian-justin-bieber-ambani-adele-drake-1235947127/","data":{"canonical_url":"https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/lifestyle-news/india-wedding-kim-kardashian-justin-bieber-ambani-adele-drake-1235947127/"},"type":"Url","title":{"value":"Ambani leder Reliance Industries"},"source":"www.hollywoodreporter.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/12/ambani-wedding-india-anant-radhika-merchant-mumbai-guests","data":{"canonical_url":"https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/12/ambani-wedding-india-anant-radhika-merchant-mumbai-guests"},"type":"Url","title":{"value":"Familjen har kallats ”Indiens Windsors”"},"source":"www.theguardian.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"PremiumInformationBox","title":"Gå förbi betalväggar!","text":"Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.","button":"Bli medlem på om.omni.se/omni-mer"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Kändisbröllopet i Indien","topic_id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-12T13:59:01Z","updated":"2024-07-12T14:21:06Z","published":"2024-07-12T14:30:21Z","last_saved":"2024-07-12T14:30:21.239777Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-12T14:30:21Z"},"version":6,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"both"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"efter-manader-av-festande-inleds-miljardbrollopet"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"location","title":"Indien","topic_id":"eb658d57df7173591e183b9ecef79086edbb8d6f"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"},{"type":"person","title":"Kim Kardashian","topic_id":"29de7fc746c57c983bc1750bc8584b064b021e13"},{"type":"person","title":"Drake","topic_id":"077870f057a2de2243c9d434da8a9dcdd41e2b1f"},{"type":"person","title":"Mark Zuckerberg","topic_id":"1a541c15fd0bf3b0e787e0dea51097cf20d6cca7"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-12T14:30:21Z","modified":"2024-07-12T14:21:06Z"},"story":{"type":"story","title":"Kändisbröllopet i Indien","topic_id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Rajanish Kakade / AP"},"caption":{"value":"Det blivande paret. "},"source_id":"sdlvSrzLvhoiTI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"25d57847-d7c3-4926-a802-db64d4420bea","size":{"width":6881,"height":4587},"hotspot":{"x":1475,"y":439,"width":4139,"height":3101}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Efter flera månader av överdådiga och påkostade fester har bröllopet mellan Anant Ambani, son till Indiens rikaste man, och Radhika Merchant, dotter till en läkemedelsmagnat, inletts på fredagseftermiddagen. Det rapporterar BBC."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Den hinduiska bröllopsceremonin inleddes klockan 16.30, svensk tid, och kommer pågå fram till småtimmarna. Efter ceremonin väntar tre dagars mottagning."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"På den 1 200 namn långa gästlistan till fredagens festligheter återfinns flera av världens kändaste människor, däribland Kim Kardashian, Drake och Mark Zuckerberg. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Festligheterna inleddes redan i mars och sedan dess uppskattas det blivande paret ha spenderat motsvarande 1,6 miljarder kronor."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Kändisbröllopet i Indien","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923","title":"Kändisbröllopet i Indien"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"XbWAQx","title":{"value":"Så påverkas vinet av odling på hög höjd"},"authors":[{"id":"93d8f7fd-28f2-451f-8c09-43bba2f483d7","title":"Patrik Jäverbo","enabled":true}],"resources":[{"type":"Image","source_id":"Juan Gil Silver Label_omni (1).png","image_asset":{"id":"fc713fe3-d040-45ac-8203-ce42eb020ac2","size":{"width":640,"height":320},"hotspot":{"x":67,"y":2,"width":396,"height":297}},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"none","title":"Wine Affair","suffix":"ANNONS","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Så påverkas vinet av odling på hög höjd"}},{"type":"Byline","updated":"2024-07-02T11:22:51Z","published":"2023-02-16T12:28:58Z","authors":[],"fallback_email":"salj@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Hög höjd kan höja vinets kvalitet på flera sätt, dels genom att vindruvorna utsätts för större temperaturskillnader mellan dag och natt, dels genom en ökning av solens UV-strålar vilket ger tjockare skal på druvorna. Dessa faktorer gör att druvorna kan bibehålla en bättre syra, få en mer imponerande tanninstruktur men också en kraftigare smakintensitet tack vare den förlängda mognadsperioden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Juan Gil Silver Label som kommer från vingårdar i Jumilla i Spanien på upp till 850 meter över havet är ett utmärkt exempel på hur dessa faktorer kan ge ett fantastiskt resultat för vinet. Vinet tillverkas av handselekterade ekologiskt odlade monastrell-druvor som älskar förutsättningarna som den höga höjden skapar och de karga kalkstensjordarna i Jumilla. Dessa förutsättningar, de gamla vinstockarna som ofta är över 50 år gamla bushvines, ger väldigt lågt skördeuttag, kraftigt intensiva och smakrika viner som samtidigt balanseras upp av en fin syra. För att jämföra skördeuttag så ligger dessa vingårdar på runt två flaskor per vinranka när det ofta är runt fem flaskor exempelvis Rioja. Vinet lagras 12 månader på franska ekfat och har stor lagringspotential i vinkällaren."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Wine Affair","bullet_color":{"red":0,"green":0,"blue":0}}},{"url":"https://www.systembolaget.se/produkt/vin/juan-gil-7930701/","data":{"canonical_url":"https://www.systembolaget.se/produkt/vin/juan-gil-7930701/"},"type":"Url","title":{"value":"Juan Gil Silver Label, 2021 I Systembolaget"},"source":"www.systembolaget.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Bodegas Juan Gil är en högt aktad familjeägd vingård som startade sin vinproduktion redan 1916 och har under årens lopp lärt sig precis vilka druvor som klara av det karga klimatet och höga höjden som Jumilla har gett dem som förutsättningar. De är också östra Spaniens största producent av ekologiska viner och toppar listorna hos den prestigefulla spanska vinguiden Guía Peñin och hos Robert Parker’s Wine Advocate där årgång 2021 erhållit 93 poäng."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Juan Gil Silver Label bjuder på en intensiv doft och smakexplosion av björnbär, créme de cassis, mörka plommon, skogsbär, lakrits, en antydan av tobaksblad, härligt rostade men balanserade fattoner, vaniljkola och kakao."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Juan Gil Silver Label finns i Systembolagets fasta sortiment i ett utvalt antal butiker men kan beställas till samtliga butiker. "},"block_type":"paragraph"}]},{"url":"https://www.systembolaget.se/produkt/vin/juan-gil-7930701/","data":{"canonical_url":"https://www.systembolaget.se/produkt/vin/juan-gil-7930701/"},"type":"Url","title":{"value":"Juan Gil Silver Label, 2021 I Systembolaget"},"source":"www.systembolaget.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Wine Affair Partner","topic_id":"70967b07-59e0-4629-bb44-d03886ccd9b7"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2023-02-16T12:26:00Z","updated":"2024-06-27T10:24:01Z","published":"2024-07-02T11:22:51Z","last_saved":"2024-07-02T11:22:51.726917Z","bumped_value":false,"first_published":"2023-02-16T12:28:58Z"},"version":13,"is_sticky":false,"newsvalue":1,"is_deleted":false,"is_sponsored":true,"machine_tags":{"nocategory":"Wine Affair"},"news_lifetime":1,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"sa-paverkas-vinet-av-odling-pa-hog-hojd"},"presentation_properties":{},"occurrence":1,"in_cluster":false},"format":"regular","tags":[],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","title":"Annonsmaterial","slug":"annonsmaterial","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOmniDot.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"public":false},"changes":{"published":"2023-02-16T12:28:58Z","updated":"2024-07-02T11:22:51Z","modified":"2024-06-27T10:24:01Z"},"story":{"type":"story","title":"Wine Affair Partner","topic_id":"70967b07-59e0-4629-bb44-d03886ccd9b7"},"main_resource":{"type":"Image","source_id":"Juan Gil Silver Label_omni (1).png","image_asset":{"id":"fc713fe3-d040-45ac-8203-ce42eb020ac2","size":{"width":640,"height":320},"hotspot":{"x":67,"y":2,"width":396,"height":297}}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Hög höjd kan höja vinets kvalitet på flera sätt, dels genom att vindruvorna utsätts för större temperaturskillnader mellan dag och natt, dels genom en ökning av solens UV-strålar vilket ger tjockare skal på druvorna. Dessa faktorer gör att druvorna kan bibehålla en bättre syra, få en mer imponerande tanninstruktur men också en kraftigare smakintensitet tack vare den förlängda mognadsperioden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Juan Gil Silver Label som kommer från vingårdar i Jumilla i Spanien på upp till 850 meter över havet är ett utmärkt exempel på hur dessa faktorer kan ge ett fantastiskt resultat för vinet. Vinet tillverkas av handselekterade ekologiskt odlade monastrell-druvor som älskar förutsättningarna som den höga höjden skapar och de karga kalkstensjordarna i Jumilla. Dessa förutsättningar, de gamla vinstockarna som ofta är över 50 år gamla bushvines, ger väldigt lågt skördeuttag, kraftigt intensiva och smakrika viner som samtidigt balanseras upp av en fin syra. För att jämföra skördeuttag så ligger dessa vingårdar på runt två flaskor per vinranka när det ofta är runt fem flaskor exempelvis Rioja. Vinet lagras 12 månader på franska ekfat och har stor lagringspotential i vinkällaren."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Wine Affair","bullet_color":{"red":0,"green":0,"blue":0}}},"article_layout":"Sponsored","teaser_layout":"SponsoredSmall","sponsor":"Wine Affair","story_vignette":{"ref":"none","title":"Wine Affair","suffix":"ANNONS","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"swipe_enabled":false,"article_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#fff8ecff","background_secondary":"#fff8ecff"},"dark":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#494949ff","background_secondary":"#494949ff"}}},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#fff8ecff","background_secondary":"#fff8ecff"},"dark":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#494949ff","background_secondary":"#494949ff"}}}}],[{"article_id":"gwwaQL","title":{"value":"Kändisrusning till Indien när mogulens son gifter sig"},"authors":[{"id":"a0658324-83de-4d3b-9f17-2997a22ef50c","title":"Anders Hovne","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"anders.hovne@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Rajanish Kakade / AP"},"caption":{"value":"Familjen Ambanis residens är smyckat inför bröllopet."},"source_id":"sdlUDZdtJ2my0U_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"f8fd092f-a8dd-416f-8dcd-38df92b61544","size":{"width":7805,"height":5203},"hotspot":{"x":1027,"y":747,"width":5947,"height":4456}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923","title":"Kändisbröllopet i Indien","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Kändisrusning till Indien när mogulens son gifter sig"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-12T11:51:27Z","authors":[{"id":"a0658324-83de-4d3b-9f17-2997a22ef50c","title":"Anders Hovne"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Kändisar från hela världens samlas just nu i Bombay för att vara med när Anant Ambani, son till Indiens rikaste man Mukesh Ambani, gifter sig med Radhika Merchant, dotter till en läkemedelsmagnat, rapporterar flera medier."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"På gästlistan återfinns enligt medieuppgifter bland många andra Kim Kardashian, Boris Johnson, Bill Gates, Drake, Hillary Clinton, David Beckham, Mike Tyson och Jean-Claude van Damme tillsammans med eliten bland Bollywoods stjärnor. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Bröllopsfirandet har redan pågått i flera månader och varit en dominerande nyhet i de inhemska medierna. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Själva bröllopet som äger rum på fredagen kommer att hållas enligt hinduistisk tradition och följas av tre dagars mottagning. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Kändisbröllopet i Indien","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://tt.omni.se/International/a/nyyRQd","data":{"canonical_url":"https://tt.omni.se/International/a/nyyRQd"},"type":"Url","title":{"value":"Det omfattande firandet har väckt debatt"},"source":"TT","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://reuters.omni.se/Economy/a/Mnnwg5","data":{"canonical_url":"https://reuters.omni.se/Economy/a/Mnnwg5"},"type":"Url","title":{"value":"I samband med bröllopet har affischer med premiärminister Modi dykt upp i Bombay"},"source":"Reuters","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://news.sky.com/story/mumbai-wedding-tony-blair-boris-johnson-and-david-beckham-invited-as-asias-richest-mans-son-gets-married-13176883","data":{"canonical_url":"https://news.sky.com/story/mumbai-wedding-tony-blair-boris-johnson-and-david-beckham-among-guests-as-asias-richest-mans-son-gets-married-13176883"},"type":"Url","title":{"value":"Både brud och brudgum är 29 år"},"source":"Sky News","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.bbc.co.uk/news/articles/c4ng8z8mj12o","data":{"canonical_url":"https://www.bbc.com/news/articles/c4ng8z8mj12o"},"type":"Url","title":{"value":"Se bilder från firandet"},"source":"BBC","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/lifestyle-news/india-wedding-kim-kardashian-justin-bieber-ambani-adele-drake-1235947127/","data":{"canonical_url":"https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/lifestyle-news/india-wedding-kim-kardashian-justin-bieber-ambani-adele-drake-1235947127/"},"type":"Url","title":{"value":"Ambani leder Reliance Industries"},"source":"www.hollywoodreporter.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/12/ambani-wedding-india-anant-radhika-merchant-mumbai-guests","data":{"canonical_url":"https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/12/ambani-wedding-india-anant-radhika-merchant-mumbai-guests"},"type":"Url","title":{"value":"Familjen har kallats ”Indiens Windsors”"},"source":"www.theguardian.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"PremiumInformationBox","title":"Gå förbi betalväggar!","text":"Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.","button":"Bli medlem på om.omni.se/omni-mer"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Kändisbröllopet i Indien","topic_id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-12T11:25:40Z","updated":"2024-07-12T11:51:08Z","published":"2024-07-12T11:51:27Z","last_saved":"2024-07-12T11:54:01.567848Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-12T11:51:27Z"},"version":18,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"kandisrusning-till-indien-nar-mogulens-son-gifter-sig"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"person","title":"Mukesh Ambani","topic_id":"17739157-d71e-4799-953c-692d5a512d40"},{"type":"location","title":"Indien","topic_id":"eb658d57df7173591e183b9ecef79086edbb8d6f"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-12T11:51:27Z","modified":"2024-07-12T11:51:08Z"},"story":{"type":"story","title":"Kändisbröllopet i Indien","topic_id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Rajanish Kakade / AP"},"caption":{"value":"Familjen Ambanis residens är smyckat inför bröllopet."},"source_id":"sdlUDZdtJ2my0U_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"f8fd092f-a8dd-416f-8dcd-38df92b61544","size":{"width":7805,"height":5203},"hotspot":{"x":1027,"y":747,"width":5947,"height":4456}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Kändisar från hela världens samlas just nu i Bombay för att vara med när Anant Ambani, son till Indiens rikaste man Mukesh Ambani, gifter sig med Radhika Merchant, dotter till en läkemedelsmagnat, rapporterar flera medier."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"På gästlistan återfinns enligt medieuppgifter bland många andra Kim Kardashian, Boris Johnson, Bill Gates, Drake, Hillary Clinton, David Beckham, Mike Tyson och Jean-Claude van Damme tillsammans med eliten bland Bollywoods stjärnor. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Bröllopsfirandet har redan pågått i flera månader och varit en dominerande nyhet i de inhemska medierna. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Själva bröllopet som äger rum på fredagen kommer att hållas enligt hinduistisk tradition och följas av tre dagars mottagning. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Kändisbröllopet i Indien","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923","title":"Kändisbröllopet i Indien"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"JbQP1j","title":{"value":"Bussar sveptes med av skred i Nepal – minst 61 saknas"},"authors":[{"id":"a0658324-83de-4d3b-9f17-2997a22ef50c","title":"Anders Hovne","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"anders.hovne@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Niranjan Shrestha / AP"},"caption":{"value":"Nepal har drabbats av kraftiga översvämningar. Bild från huvudstaden Katmandu."},"source_id":"sdlb6Yh1DQrfC0_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"ef02f0db-8a9c-4dac-8e48-d1c9425f9e7e","size":{"width":8159,"height":5439},"hotspot":{"x":1825,"y":1195,"width":5664,"height":4244}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"category","id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Bussar sveptes med av skred i Nepal – minst 61 saknas"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-12T05:52:05Z","authors":[{"id":"a0658324-83de-4d3b-9f17-2997a22ef50c","title":"Anders Hovne"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Över 60 personer saknas sedan ett jordskred svept med sig två bussar ner i en översvämmad flod intill en motorväg i Nepal, skriver AFP. Skredet utlöstes av kraftiga monsunregn. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Hittills har endast tre av de totalt minst 66 personerna ombord hittats vid liv."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Premiärminister Pushpa Kamal Dahal skriver på X att alla relevanta myndigheter deltar i sök- och räddningsarbetet. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Utrikes","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://afp.omni.se/International/a/Oo8LRk","data":{"canonical_url":"https://afp.omni.se/International/a/Oo8LRk"},"type":"Url","title":{"value":"Olyckor på vägarna i Nepal är inte ovanliga"},"source":"AFP","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://reuters.omni.se/Economy/a/GyMzvB","data":{"canonical_url":"https://reuters.omni.se/Economy/a/GyMzvB"},"type":"Url","title":{"value":"Olyckan skedde i Chitwan-distriktet"},"source":"Reuters","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://tt.omni.se/International/a/QM7poR","data":{"canonical_url":"https://tt.omni.se/International/a/QM7poR"},"type":"Url","title":{"value":"Det är oklart exakt hur många som befann sig på bussarna"},"source":"TT","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"PremiumInformationBox","title":"Gå förbi betalväggar!","text":"Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.","button":"Bli medlem på om.omni.se/omni-mer"}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-12T05:12:21Z","updated":"2024-07-12T05:50:32Z","published":"2024-07-12T05:52:05Z","last_saved":"2024-07-12T05:52:05.619725Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-12T05:52:05Z"},"version":9,"is_sticky":false,"newsvalue":6,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":3,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"bussar-sveptes-med-av-skred-i-nepal-minst-61-saknas"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"location","title":"Nepal","topic_id":"c910b0d6b870c2cdf804300644d3eb872812d74b"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-12T05:52:05Z","modified":"2024-07-12T05:50:32Z"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Niranjan Shrestha / AP"},"caption":{"value":"Nepal har drabbats av kraftiga översvämningar. Bild från huvudstaden Katmandu."},"source_id":"sdlb6Yh1DQrfC0_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"ef02f0db-8a9c-4dac-8e48-d1c9425f9e7e","size":{"width":8159,"height":5439},"hotspot":{"x":1825,"y":1195,"width":5664,"height":4244}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Över 60 personer saknas sedan ett jordskred svept med sig två bussar ner i en översvämmad flod intill en motorväg i Nepal, skriver AFP. Skredet utlöstes av kraftiga monsunregn. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Hittills har endast tre av de totalt minst 66 personerna ombord hittats vid liv."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Premiärminister Pushpa Kamal Dahal skriver på X att alla relevanta myndigheter deltar i sök- och räddningsarbetet. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Utrikes","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"category","id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"yE6e3g","title":{"value":"Stoltenberg varnar för Kina: ”Möjliggör Rysslands krig”"},"authors":[{"id":"a0658324-83de-4d3b-9f17-2997a22ef50c","title":"Anders Hovne","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"anders.hovne@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Stephanie Scarbrough / AP"},"caption":{"value":"Jens Stoltenberg på Natos toppmöte."},"source_id":"sdlW-zNc3lqEoY_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"1cc60b87-8fc4-4dd8-9757-0beb5f9f5dd3","size":{"width":4896,"height":3264},"hotspot":{"x":709,"y":83,"width":2405,"height":1802}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327","title":"Natomötet i Washington","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Stoltenberg varnar för Kina: ”Möjliggör Rysslands krig”"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-12T05:35:50Z","authors":[{"id":"a0658324-83de-4d3b-9f17-2997a22ef50c","title":"Anders Hovne"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Avgående Natochefen Jens Stoltenberg gick hårt åt Kina i sitt slutanförande vid alliansens toppmöte i Washington, skriver Politico. Norrmannen anklagade den kinesiska regeringen för att förtrycka sitt eget folk och för att hota Taiwan. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Dessutom sa att han att Kina genom sitt agerande möjliggör Rysslands krig i Ukraina och att landet, exempelvis genom att öva tillsammans med Belarus, tar sig närmare Nato."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Kina genomför en massiv militär upprustning utan insyn och investerar kraftigt i moderna robotar och kärnvapen, sa Stoltenberg vidare. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Natomötet i Washington","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://www.politico.com/news/2024/07/11/stoltenberg-bashes-china-creeping-closer-nato-00167708","data":{},"type":"Url","title":{"value":"Stoltenberg: Vi pratar om auktoritära regimer"},"source":"www.politico.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://sverigesradio.se/artikel/stoltenberg-kina-gor-rysslands-olagliga-krig-mojligt","data":{"canonical_url":"https://sverigesradio.se/artikel/stoltenberg-kina-gor-rysslands-olagliga-krig-mojligt"},"type":"Url","title":{"value":"Nato vill stärka samarbetet med likasinnade länder i Asien"},"source":"Sveriges Radio","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://afp.omni.se/International/a/eMJ2B9","data":{"canonical_url":"https://afp.omni.se/International/a/eMJ2B9"},"type":"Url","title":{"value":"Natoledarna lovade att fortsatt stå vid Ukrainas sida"},"source":"AFP","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://ap.omni.se/International/a/736X9o","data":{"canonical_url":"https://ap.omni.se/International/a/736X9o"},"type":"Url","title":{"value":"Här är de viktigaste punkterna från Natomötet"},"source":"AP","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"PremiumInformationBox","title":"Gå förbi betalväggar!","text":"Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.","button":"Bli medlem på om.omni.se/omni-mer"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Natomötet i Washington","topic_id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327"}}],"meta":{"changes":{"bumped":"2024-07-13T07:18:04.607484Z","created":"2024-07-12T05:16:16Z","updated":"2024-07-12T05:33:43Z","published":"2024-07-12T05:35:50Z","last_saved":"2024-07-13T07:18:04.607484Z","bumped_value":true,"first_published":"2024-07-12T05:35:50Z"},"version":12,"is_sticky":false,"newsvalue":6,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"male"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":true,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"stoltenberg-varnar-for-kina-mojliggor-rysslands-krig"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"person","title":"Jens Stoltenberg","topic_id":"013550a2d7ba34525c609121ccec2354793240fd"},{"type":"location","title":"Kina","topic_id":"350bd4e62c0927bdcd0419853c6b238d8875e50d"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"},{"type":"organization","title":"Nato","topic_id":"cc2b9e07335904438f82facd7b8a33ffd6c074ae"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-12T05:35:50Z","modified":"2024-07-12T05:33:43Z"},"story":{"type":"story","title":"Natomötet i Washington","topic_id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Stephanie Scarbrough / AP"},"caption":{"value":"Jens Stoltenberg på Natos toppmöte."},"source_id":"sdlW-zNc3lqEoY_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"1cc60b87-8fc4-4dd8-9757-0beb5f9f5dd3","size":{"width":4896,"height":3264},"hotspot":{"x":709,"y":83,"width":2405,"height":1802}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Avgående Natochefen Jens Stoltenberg gick hårt åt Kina i sitt slutanförande vid alliansens toppmöte i Washington, skriver Politico. Norrmannen anklagade den kinesiska regeringen för att förtrycka sitt eget folk och för att hota Taiwan. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Dessutom sa att han att Kina genom sitt agerande möjliggör Rysslands krig i Ukraina och att landet, exempelvis genom att öva tillsammans med Belarus, tar sig närmare Nato."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Kina genomför en massiv militär upprustning utan insyn och investerar kraftigt i moderna robotar och kärnvapen, sa Stoltenberg vidare. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Natomötet i Washington","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327","title":"Natomötet i Washington"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"GyMpWm","title":{"value":"”Det enda man helt kan tro på är luftkonditionering”"},"authors":[{"id":"c880a529-1b3c-430a-8049-ce959c4d2e34","title":"Omni","enabled":true}],"resources":[{"ref":"category","id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","type":"StoryVignette","decoration":{"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"”Det enda man helt kan tro på är luftkonditionering”"}},{"type":"Image","byline":{"title":"TT / Privat"},"source_id":"tokyko.001.jpeg","image_asset":{"id":"1a09c0c1-5457-4115-a63b-7c316808f407","size":{"width":1920,"height":960},"hotspot":{"x":1216,"y":126,"width":704,"height":528}},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Ett ovanligt farsartat guvernörsval i Tokyo, de första nya yen-sedlarna på två decennier, och den K-pop-formade japanska idolgruppen XG:s globala framfart. "},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"SalesPosterContainer"}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-11T08:07:38Z","updated":"2024-07-11T11:53:12Z","published":"2024-07-12T04:30:00Z","last_saved":"2024-07-11T11:53:12.167345Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-12T04:30:00Z"},"version":18,"is_sticky":false,"newsvalue":3,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"both"},"news_lifetime":1,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":true,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"fact"},"promotion_content":{"slug":"det-enda-man-helt-kan-tro-pa-ar-luftkonditionering"},"presentation_properties":{}},"format":"fact","tags":[{"type":"location","title":"Japan","topic_id":"45233cf9d400ea5d5ebbf923c539e4ba0941d7c7"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"},{"type":"location","title":"Tokyo","topic_id":"edc8ab4e24ad08fed39fea210a57a707416b7ce5"},{"type":"descriptor","title":"Omni Mer | Utblick","topic_id":"03e5bc66-cdb4-460e-bfcd-81604cbffdbd"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-12T04:30:00Z","modified":"2024-07-11T11:53:12Z"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"TT / Privat"},"source_id":"tokyko.001.jpeg","image_asset":{"id":"1a09c0c1-5457-4115-a63b-7c316808f407","size":{"width":1920,"height":960},"hotspot":{"x":1216,"y":126,"width":704,"height":528}}},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Ett ovanligt farsartat guvernörsval i Tokyo, de första nya yen-sedlarna på två decennier, och den K-pop-formade japanska idolgruppen XG:s globala framfart. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Utrikes","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}},"hide_in_teaser":true,"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},"article_layout":"Fact","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"category","id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes"},"ad_keywords":{},"is_premium":true,"swipe_enabled":false,"article_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#de5e3aff"},"dark":{"primary":"#de5e3aff"}}},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#de5e3aff"},"dark":{"primary":"#de5e3aff"}}}}],[{"article_id":"8qJpar","title":{"value":"Så löser du pensionen – 5 tips för dig som ung företagare"},"authors":[],"resources":[{"ref":"none","title":"SPP","suffix":"ANNONS","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Så löser du pensionen – 5 tips för dig som ung företagare"}},{"type":"Image","source_id":"martin-landstrom-spp_webb-2 (1).jpg","image_asset":{"id":"ca3f652c-fa19-49ec-b4a8-2eec437d04e7","size":{"width":6000,"height":4000}},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Som egenföretagare är det viktigt att planera för pensionen. Här är fem spartips från Martin Landström, pensionsexpert på SPP, för en tryggare och rikare framtid."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"HorizontalDivider"},{"text":{"value":"1. Börja pensionsspara tidigt"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Att starta pensionssparande tidigt är avgörande. Martin Landström menar att även små månatliga belopp kan växa betydligt över tid tack vare ränta-på-ränta-effekten."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Det första, största och bästa rådet är: Börja pensionsspara nu! Många egenföretagare börjar spara när det är få år kvar till pensionen, vilket gör det svårt att åstadkomma stora förbättringar, säger han."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Det svåraste är att komma över tröskeln. Att spara är en vana och borde i den bästa av världar prioriteras varje månad. Även i de tuffaste tiderna är det viktigt att försöka."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"SPP","bullet_color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"url":"https://www.spp.se/bli-foretagskund/pris-tjanstepension/?utm_source=omni&utm_medium=native&utm_content=do+ung+foretagare&utm_campaign=sme+24","data":{"canonical_url":"https://www.spp.se/bli-foretagskund/pris-tjanstepension/"},"type":"Url","title":{"value":"Kom igång snabbt med tjänstepension – här är SPP:s mest slimmade paket"},"source":"www.spp.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"text":{"value":"2. Anpassa risknivån efter ålder"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Risknivån i dina investeringar bör anpassas efter din ålder. Ju yngre du är, desto mer risk kan du ta. När det återstår ungefär 10-12 år till pensionen är det klokt att se över och eventuellt minska risken i portföljen."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Många egenföretagare missar att justera sin pension i tid och blir överraskade vid 55+, säger Martin När man börjar närma sig pension kan det vara värt att se över risken i portföljen för att kunna sova gott om natten även när det svänger på börsen."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"3. Räkna ut pensionspremien noggrant"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Beräkna sparbeloppet (pensionspremien) noga och anpassa det efter din individuella situation, inte nödvändigtvis enligt de generella riktlinjerna."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Räkna baklänges. Hur mycket behöver du i månaden för att leva som du vill vid pensionen? Gör en prognos och en plan för att förbättra dina möjligheter att nå din önskade situation, råder Martin."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"4. Välj rätt sparprodukter"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"För egenföretagare är det viktigt att maximera intjäningen till den allmänna pensionen genom att ta ut lön. Värt att tänka på är att taket för att maximera är en årslön på 614 500 kr (för år 2024)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Sparande i tjänstepensionsförsäkring är förmånligt eftersom inga sociala avgifter utgår, endast en lägre särskild löneskatt."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Det är också viktigt att också se över privat sparande. En mångsidig sparstrategi maximerar din ekonomiska trygghet, säger Martin."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"url":"https://outlook.office365.com/book/agarledda@Storebrand.onmicrosoft.com/","data":{"canonical_url":"https://outlook.office365.com/book/agarledda@Storebrand.onmicrosoft.com/"},"type":"Url","title":{"value":"Ta hjälp av en expert – SPP erbjuder 30 minuter kostnadsfritt möte"},"source":"outlook.office365.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"text":{"value":"5. Komplettera med rätt försäkringar"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"För att skydda din ekonomi bör du komplettera med rätt försäkringar, som sjuk- och premiebefrielseförsäkringar."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Rätt försäkringar är avgörande för att trygga din ekonomi om du blir sjuk och det är en stor del av en helhetsstrategi för din ekonomiska framtid, avslutar Martin."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"url":"https://www.spp.se/bli-foretagskund/pris-tjanstepension/?utm_source=omni&utm_medium=native&utm_content=do+ung+foretagare&utm_campaign=sme+24","data":{"canonical_url":"https://www.spp.se/bli-foretagskund/pris-tjanstepension/"},"type":"Url","title":{"value":"Har du inte koll på tjänstepension? Läs mer här"},"source":"www.spp.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"SPP Partner","topic_id":"fd46e709-b4d5-46aa-b3fc-c4f5581241e2"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-01T14:09:57Z","updated":"2024-07-02T11:43:50Z","published":"2024-07-01T14:16:07Z","last_saved":"2024-07-02T11:43:50.923419Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-01T14:16:07Z"},"version":6,"is_sticky":false,"newsvalue":1,"is_deleted":false,"is_sponsored":true,"machine_tags":{"nocategory":"SPP"},"news_lifetime":1,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"fact"},"promotion_content":{"slug":"sa-loser-du-pensionen-5-tips-for-dig-som-ung-foretagare"},"presentation_properties":{},"occurrence":2,"in_cluster":false},"format":"fact","tags":[],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","title":"Annonsmaterial","slug":"annonsmaterial","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOmniDot.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"public":false},"changes":{"published":"2024-07-01T14:16:07Z","modified":"2024-07-02T11:43:50Z"},"story":{"type":"story","title":"SPP Partner","topic_id":"fd46e709-b4d5-46aa-b3fc-c4f5581241e2"},"main_resource":{"type":"Image","source_id":"martin-landstrom-spp_webb-2 (1).jpg","image_asset":{"id":"ca3f652c-fa19-49ec-b4a8-2eec437d04e7","size":{"width":6000,"height":4000}}},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Som egenföretagare är det viktigt att planera för pensionen. Här är fem spartips från Martin Landström, pensionsexpert på SPP, för en tryggare och rikare framtid."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"SPP","bullet_color":{"red":0,"green":0,"blue":0}}},"article_layout":"Fact","teaser_layout":"SponsoredSmall","sponsor":"SPP","story_vignette":{"ref":"none","title":"SPP","suffix":"ANNONS","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"swipe_enabled":true,"article_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#fff8ecff","background_secondary":"#fff8ecff"},"dark":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#494949ff","background_secondary":"#494949ff"}}},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#fff8ecff","background_secondary":"#fff8ecff"},"dark":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#494949ff","background_secondary":"#494949ff"}}}}],[{"article_id":"GyM419","title":{"value":"Företagare döms till fängelse – ”vilseledde bärplockarna”"},"authors":[{"id":"de2ba80e-cd89-48bb-897a-e1f1d90f8982","title":"Alma Cohen","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"alma.cohen@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Fredrik Karlsson/TT / TT Nyhetsbyrån"},"caption":{"value":"Arkivbild. En blåbärskörd."},"source_id":"sdlrToZgqmV1zM_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"a918a127-e2a7-4ce3-8f66-bc43a3fe705c","size":{"width":8256,"height":5504},"hotspot":{"x":574,"y":0,"width":6414,"height":4806}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"67d46a5a-69bf-4a86-be27-9f18329440f6","title":"Bärplockarna","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Företagare döms till fängelse – ”vilseledde bärplockarna”"}},{"type":"Byline","updated":"2024-07-11T09:15:49Z","published":"2024-07-11T09:10:29Z","authors":[{"id":"de2ba80e-cd89-48bb-897a-e1f1d90f8982","title":"Alma Cohen"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Två bärföretagare döms till fängelse i två år och sex månader för grov människoexploatering."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”Enligt tingsrätten hade bärföretagarna vilselett de thailändska bärplockarna om att de skulle få minimilön enligt svenskt kollektivavtal och arbeta åtta timmar om dagen med två lediga dagar i veckan”, skriver Lycksele tingsrätt i ett pressmeddelande. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Bärföretagarna får också näringsförbud i sju år. De frias däremot från ansvar för övergrepp i rättssak. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"De nio berörda bärplockarna får 80 000 kronor var i skadestånd och mellan 106 000 och 123 000 kronor i ersättning för utebliven lön. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"En utredning inleddes av polisen efter att myndigheten stoppade en grupp bärplockare som färdades i en bil med körförbud, skriver TV4. Bärplockarna berättade att deras chef hade samlat in deras pass när polisen bad dem att identifiera sig."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"En månad senare sökte en grupp av 40 bärplockare skydd hos kommunen som hjälpte dem att få ett tryggt boende, enligt TV4. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Bärplockarna","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://www.domstol.se/lycksele-tingsratt/nyheter/2024/07/lycksele-tingsratt-har-idag-meddelat-dom-i-det-sa-kallade-barmalet/","data":{"canonical_url":"https://www.domstol.se/lycksele-tingsratt/nyheter/2024/07/lycksele-tingsratt-har-idag-meddelat-dom-i-det-sa-kallade-barmalet/"},"type":"Url","title":{"value":"Lycksele tingsrätts pressmeddelande"},"source":"www.domstol.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/barforetagare-fran-asele-doms-for-manniskohandel","data":{"canonical_url":"https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/barforetagare-fran-asele-doms-for-manniskohandel"},"type":"Url","title":{"value":"Bärföretagare i Åsele döms för grov människoexploatering"},"source":"Sveriges Television","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.tv4.se/artikel/6kDnBQJJnRRV3a4qpdgEVJ/baerfoeretag-doems-foer-maenniskoexploatering","data":{"canonical_url":"https://www.tv4.se/artikel/6kDnBQJJnRRV3a4qpdgEVJ/baerfoeretag-doems-foer-maenniskoexploatering"},"type":"Url","title":{"value":"Paret drev bärföretag – döms för grov människoexploatering"},"source":"www.tv4.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Bärplockarna","topic_id":"67d46a5a-69bf-4a86-be27-9f18329440f6"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-11T09:03:52Z","updated":"2024-07-11T10:07:14Z","published":"2024-07-11T09:15:49Z","last_saved":"2024-07-11T10:07:14.095291Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-11T09:10:29Z"},"version":35,"is_sticky":false,"newsvalue":8,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"tva-barforetagare-doms-till-fangelse"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"descriptor","title":"Brott","topic_id":"1c5c0370e3c1dd5d4f41ea72b0e8880e94e7c0d4"},{"type":"location","title":"Thailand","topic_id":"699adb5dba8c6986cfb57b6ed9a0679a53af58f0"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"},{"type":"organization","title":"Lycksele tingsrätt","topic_id":"4e354c97-b853-4b09-ba4d-82e46979d75b"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"36480a9056b9423daf4538f7aa62bad2","title":"Inrikes","slug":"inrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icInrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-11T09:10:29Z","updated":"2024-07-11T09:15:49Z","modified":"2024-07-11T10:07:14Z"},"story":{"type":"story","title":"Bärplockarna","topic_id":"67d46a5a-69bf-4a86-be27-9f18329440f6"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Fredrik Karlsson/TT / TT Nyhetsbyrån"},"caption":{"value":"Arkivbild. En blåbärskörd."},"source_id":"sdlrToZgqmV1zM_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"a918a127-e2a7-4ce3-8f66-bc43a3fe705c","size":{"width":8256,"height":5504},"hotspot":{"x":574,"y":0,"width":6414,"height":4806}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Två bärföretagare döms till fängelse i två år och sex månader för grov människoexploatering."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”Enligt tingsrätten hade bärföretagarna vilselett de thailändska bärplockarna om att de skulle få minimilön enligt svenskt kollektivavtal och arbeta åtta timmar om dagen med två lediga dagar i veckan”, skriver Lycksele tingsrätt i ett pressmeddelande. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Bärföretagarna får också näringsförbud i sju år. De frias däremot från ansvar för övergrepp i rättssak. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"De nio berörda bärplockarna får 80 000 kronor var i skadestånd och mellan 106 000 och 123 000 kronor i ersättning för utebliven lön. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"En utredning inleddes av polisen efter att myndigheten stoppade en grupp bärplockare som färdades i en bil med körförbud, skriver TV4. Bärplockarna berättade att deras chef hade samlat in deras pass när polisen bad dem att identifiera sig."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"En månad senare sökte en grupp av 40 bärplockare skydd hos kommunen som hjälpte dem att få ett tryggt boende, enligt TV4. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Bärplockarna","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"67d46a5a-69bf-4a86-be27-9f18329440f6","title":"Bärplockarna"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"vgea84","title":{"value":"Överdådigt bröllop skapar debatt i Indien: ”Ett hån”"},"authors":[{"id":"31052646-75e3-45f4-984a-fa092b2f8207","title":"Felicia Nordlund","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"felicia.nordlund@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Rajanish Kakade / AP"},"caption":{"value":"Anant Ambani och Radhika Merchant "},"source_id":"sdlBxev_ZD_9YI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"431df218-2c16-4f54-84d0-01c85b5a61ab","size":{"width":6881,"height":4587},"hotspot":{"x":1397,"y":724,"width":3846,"height":2881}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923","title":"Kändisbröllopet i Indien","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Överdådigt bröllop skapar debatt i Indien: ”Ett hån”"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-11T07:14:19Z","authors":[{"id":"31052646-75e3-45f4-984a-fa092b2f8207","title":"Felicia Nordlund"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Hur mycket firande är för mycket firande? Den frågan har väckts i Indien efter det långa och påkostade bröllopet för sonen till Asiens rikaste man, rapporterar BBC. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Anant Ambani, son till Reliance Industries ordförande Mukesh Ambani, och Radhika Merchant, dotter till två läkemedelsmagnater, gifter sig i helgen efter flera månader av festligheter. Världsartister som Rihanna och Justin Bieber har uppträtt under firandet och många gäster har tilldelats privata stylister och lyxboenden. Den blivande bruden har burit en rad specialdesignade klänningar, bland annat en med 20 000 Swarovski-kristaller. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Bröllopet kan lätt ses som ett slags hån, en sorts blindhet för verkligheten. Samtidigt, hur löjligt det än kan låta, är det i linje med hur förvrängt och nästa groteskt uppblåst indiska bröllop varit det senaste decenniet, säger författaren och journalisten Santosh Desai till BBC."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Kändisbröllopet i Indien","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://www.bbc.com/news/articles/c87repz4yx8o","data":{"canonical_url":"https://www.bbc.com/news/articles/c87repz4yx8o"},"type":"Url","title":{"value":"Bröllopsgästerna har tilldelats en tio sidor lång manual över de olika klädkoderna"},"source":"BBC","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://www.svd.se/a/Ll8aQx/rihanna-upptradde-hos-indiens-rikaste-vem-ar-mukesh-ambani","data":{"canonical_url":"https://www.svd.se/a/Ll8aQx/rihanna-upptradde-hos-indiens-rikaste-vem-ar-mukesh-ambani"},"type":"Url","title":{"value":"Mukesh Ambani är för närvarande tionde rikast i världen (5 mars)"},"source":"Svenska Dagbladet","metadata":{"limited":false,"omnikey":false,"paywall":"hard"},"omni_key":false,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/hindi/bollywood/news/anant-ambani-radhika-merchant-wedding-ceremony-live-update-haldi-ceremony-marriage-photos-videos-pics-anant-ambani-radhika-merchant-sangeet-dance-mukesh-ambani-nita-ambani-wedding-guest-lsit-mumbai-antilia-akash-ambani-shloka-mehta-celebrities-performance/liveblog/111624228.cms","data":{"canonical_url":"https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/hindi/bollywood/news/anant-ambani-radhika-merchant-wedding-ceremony-live-update-haldi-ceremony-marriage-photos-videos-pics-anant-ambani-radhika-merchant-sangeet-dance-mukesh-ambani-nita-ambani-wedding-guest-lsit-mumbai-antilia-akash-ambani-shloka-mehta-celebrities-performance/liveblog/111624228.cms"},"type":"Url","label":"live","title":{"value":"Times of India direktrapporterar om bröllopet"},"source":"The Times of India","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Kändisbröllopet i Indien","topic_id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-11T06:43:45Z","updated":"2024-07-11T07:09:29Z","published":"2024-07-11T07:14:19Z","last_saved":"2024-07-12T11:53:56.933888Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-11T07:14:19Z"},"version":24,"is_sticky":false,"newsvalue":6,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"both"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"overdadigt-brollop-skapar-debatt-i-indien-ett-han"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"location","title":"Indien","topic_id":"eb658d57df7173591e183b9ecef79086edbb8d6f"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"},{"type":"person","title":"Rihanna","topic_id":"c305c474cdc7a7f7321e86f4edccd4c0a52dac89"},{"type":"person","title":"Justin Bieber","topic_id":"f46da3e6561873bd6fbce7e6a063aefb612ac4ff"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-11T07:14:19Z","modified":"2024-07-11T07:09:29Z"},"story":{"type":"story","title":"Kändisbröllopet i Indien","topic_id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Rajanish Kakade / AP"},"caption":{"value":"Anant Ambani och Radhika Merchant "},"source_id":"sdlBxev_ZD_9YI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"431df218-2c16-4f54-84d0-01c85b5a61ab","size":{"width":6881,"height":4587},"hotspot":{"x":1397,"y":724,"width":3846,"height":2881}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Hur mycket firande är för mycket firande? Den frågan har väckts i Indien efter det långa och påkostade bröllopet för sonen till Asiens rikaste man, rapporterar BBC. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Anant Ambani, son till Reliance Industries ordförande Mukesh Ambani, och Radhika Merchant, dotter till två läkemedelsmagnater, gifter sig i helgen efter flera månader av festligheter. Världsartister som Rihanna och Justin Bieber har uppträtt under firandet och många gäster har tilldelats privata stylister och lyxboenden. Den blivande bruden har burit en rad specialdesignade klänningar, bland annat en med 20 000 Swarovski-kristaller. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Bröllopet kan lätt ses som ett slags hån, en sorts blindhet för verkligheten. Samtidigt, hur löjligt det än kan låta, är det i linje med hur förvrängt och nästa groteskt uppblåst indiska bröllop varit det senaste decenniet, säger författaren och journalisten Santosh Desai till BBC."},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Kändisbröllopet i Indien","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"0edf42e1-4ba8-4218-aff5-a41832c21923","title":"Kändisbröllopet i Indien"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"GyMpr6","title":{"value":"66 kinesiska flygplan kring Taiwan på 24 timmar"},"authors":[{"id":"de2ba80e-cd89-48bb-897a-e1f1d90f8982","title":"Alma Cohen","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"alma.cohen@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Chiang Ying-ying / AP"},"caption":{"value":"Taiwans flagga. Arkivbild."},"source_id":"sdlOny-Fd5B8oQ_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"4465e7ed-1d22-487d-a69c-9cbbf983d279","size":{"width":5000,"height":3333},"hotspot":{"x":1786,"y":0,"width":3214,"height":2415}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"ac439c5d-7700-44dc-a7a8-5018fb06948f","title":"Relationen Kina-Taiwan","type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"66 kinesiska flygplan kring Taiwan på 24 timmar"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-11T05:48:26Z","authors":[{"id":"de2ba80e-cd89-48bb-897a-e1f1d90f8982","title":"Alma Cohen"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Taiwans försvarsdepartement har identifierat 66 kinesiska militära flygplan runt ön på 24 timmar, skriver AFP. Det är det största antalet hittills i år, enligt nyhetsbyrån."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”66 flygplan från Folkets befrielsearmé och sju fartyg från Folkets befrielsearmés flotta som opererade runt Taiwan upptäcktes fram till klockan 06 [klockan 00 lokal tid, reds. anm.] i dag”, skrev försvarsdepartementet i ett uttalande på torsdagen. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Kina ser självstyrande Taiwan som en del av landets territorium. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Relationen Kina-Taiwan","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://afp.omni.se/66-chinese-aircraft-surround-taiwan-in-biggest-sortie-of-year/a/bmgE55","data":{"canonical_url":"https://afp.omni.se/66-chinese-aircraft-surround-taiwan-in-biggest-sortie-of-year/a/bmgE55"},"type":"Url","title":{"value":"Tawains försvarsdepartement ”övervakade situationen och reagerade i enlighet därmed”"},"source":"AFP","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://reuters.omni.se/taiwan-monitors-surge-in-chinese-military-activity-as-beijing-s-carrier-exercises-in-pacific/a/QM7GmR","data":{"canonical_url":"https://reuters.omni.se/taiwan-monitors-surge-in-chinese-military-activity-as-beijing-s-carrier-exercises-in-pacific/a/QM7GmR"},"type":"Url","title":{"value":"Taiwan är inte regionens enda ”hotspot” "},"source":"Reuters","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"PremiumInformationBox","title":"Gå förbi betalväggar!","text":"Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.","button":"Bli medlem på om.omni.se/omni-mer"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Relationen Kina-Taiwan","topic_id":"ac439c5d-7700-44dc-a7a8-5018fb06948f"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-11T05:14:19Z","updated":"2024-07-11T05:48:19Z","published":"2024-07-11T05:48:26Z","last_saved":"2024-07-11T05:48:26.846977Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-11T05:48:26Z"},"version":19,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"66-kinesiska-flygplan-kring-taiwan-pa-24-timmar"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"location","title":"Taiwan","topic_id":"6e7147449fd2b26c70ce7787d3662ea8287aa69a"},{"type":"location","title":"Kina","topic_id":"350bd4e62c0927bdcd0419853c6b238d8875e50d"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-11T05:48:26Z","modified":"2024-07-11T05:48:19Z"},"story":{"type":"story","title":"Relationen Kina-Taiwan","topic_id":"ac439c5d-7700-44dc-a7a8-5018fb06948f"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Chiang Ying-ying / AP"},"caption":{"value":"Taiwans flagga. Arkivbild."},"source_id":"sdlOny-Fd5B8oQ_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"4465e7ed-1d22-487d-a69c-9cbbf983d279","size":{"width":5000,"height":3333},"hotspot":{"x":1786,"y":0,"width":3214,"height":2415}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Taiwans försvarsdepartement har identifierat 66 kinesiska militära flygplan runt ön på 24 timmar, skriver AFP. Det är det största antalet hittills i år, enligt nyhetsbyrån."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"”66 flygplan från Folkets befrielsearmé och sju fartyg från Folkets befrielsearmés flotta som opererade runt Taiwan upptäcktes fram till klockan 06 [klockan 00 lokal tid, reds. anm.] i dag”, skrev försvarsdepartementet i ett uttalande på torsdagen. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Kina ser självstyrande Taiwan som en del av landets territorium. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Relationen Kina-Taiwan","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"ac439c5d-7700-44dc-a7a8-5018fb06948f","title":"Relationen Kina-Taiwan"},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"Oo84bq","title":{"value":"Kina svarar Nato: Deklaration full av ”krigslysten retorik”"},"authors":[{"id":"96f6c899-6405-4e15-8130-381fafea3714","title":"Joseph Chaouch Båth","enabled":true,"contacts":[{"type":"email","value":"joseph.chaouch.bath@schibsted.com"}]}],"resources":[{"type":"Image","byline":{"title":"Sergei Bobylev / AP"},"caption":{"value":"Kinas president Xi Jinping och rysslands president Vladimir Putin i maj 2024."},"source_id":"sdlCzXU_36r4JI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"97cc54a9-0065-4a49-a527-662cfe728117","size":{"width":6000,"height":4002},"hotspot":{"x":462,"y":147,"width":4274,"height":3204}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"ref":"topic","id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327","title":"Natomötet i Washington","supertag":{"topic_id":"dae22163-5e5e-4c76-97e3-6bdfb5fd99d3","title":"Ryska invasionen","text":""},"type":"StoryVignette"},{"type":"Title","text":{"value":"Kina svarar Nato: Deklaration full av ”krigslysten retorik”"}},{"type":"Byline","published":"2024-07-11T03:28:59Z","authors":[{"id":"96f6c899-6405-4e15-8130-381fafea3714","title":"Joseph Chaouch Båth"}],"fallback_email":"redaktion@omni.se"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Deklarationen från det pågående Natomötet i Washington är full av ”krigslysten retorik” och innehåller provokationer och lögner. Det säger en talesperson för Pekings EU-sändebud i ett uttalande på torsdagen, rapporterar Reuters."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Sändebudet säger också att Nato inte bör ”provocera fram en konfrontation” med Kina på grund av relationen med Ryssland, skriver TT."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Uttalandena kommer efter att Nato i sin deklaration riktad stark kritik mot Kina, där landet beskrivs som möjliggörare för Rysslands krigföring i Ukraina. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Natomötet i Washington","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129}}},{"url":"https://reuters.omni.se/planned-nato-statement-full-of-belligerent-rhetoric-and-lies-says-chinese-official/a/qP10K1","data":{"canonical_url":"https://reuters.omni.se/planned-nato-statement-full-of-belligerent-rhetoric-and-lies-says-chinese-official/a/qP10K1"},"type":"Url","title":{"value":"Sändebudet: Kalla-kriget-mentalitet"},"source":"Reuters","metadata":{"limited":false,"omnikey":true,"paywall":"hard"},"omni_key":true,"paywall":"Hard","source_suffix":{"value":" · Ofta betalvägg"},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"url":"https://tt.omni.se/kina-varnar-nato-for-konfrontation/a/LMlwyQ","data":{"canonical_url":"https://tt.omni.se/kina-varnar-nato-for-konfrontation/a/LMlwyQ"},"type":"Url","title":{"value":"Försvarsalliansen skriver bland annat att partnerskapet med Moskva är skäl till ”djup oro”"},"source":"TT","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Default"},{"type":"PremiumInformationBox","title":"Gå förbi betalväggar!","text":"Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.","button":"Bli medlem på om.omni.se/omni-mer"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Natomötet i Washington","topic_id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-11T03:14:53Z","updated":"2024-07-11T03:28:59Z","published":"2024-07-11T03:28:59Z","last_saved":"2024-07-11T03:28:59.227529Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-11T03:28:59Z"},"version":20,"is_sticky":false,"newsvalue":8,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"regular"},"promotion_content":{"slug":"kina-svarar-nato-deklaration-full-av-krigslysten-retorik"},"presentation_properties":{}},"format":"regular","tags":[{"type":"location","title":"Kina","topic_id":"350bd4e62c0927bdcd0419853c6b238d8875e50d"},{"type":"location","title":"Asien","topic_id":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"},{"type":"location","title":"Europa","topic_id":"91b75d2efee2c7df812ee2b4f65db848d6f003d9"},{"type":"organization","title":"Nato","topic_id":"cc2b9e07335904438f82facd7b8a33ffd6c074ae"},{"type":"person","title":"Vladimir Putin","topic_id":"736c8cb510c6e966ef9effbe1df991d472ce8f22"},{"type":"descriptor","title":"Ryska invasionen","topic_id":"dae22163-5e5e-4c76-97e3-6bdfb5fd99d3"},{"type":"person","title":"Xi Jinping","topic_id":"35ac6e9d1fc007709d5855ebc7af3c87495df67f"},{"type":"descriptor","title":"Kinesisk politik","topic_id":"2bdbced9721e46f15b28357986b1a27f52b6bb61"},{"type":"location","title":"Ryssland","topic_id":"63e67f157090082265dda540521d758fe4f2604e"},{"type":"location","title":"Ukraina","topic_id":"38981387be6826cc0e1f521e5c40565aa16065ee"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","slug":"utrikes","large_threshold":7,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-11T03:28:59Z","modified":"2024-07-11T03:28:59Z"},"story":{"type":"story","title":"Natomötet i Washington","topic_id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Sergei Bobylev / AP"},"caption":{"value":"Kinas president Xi Jinping och rysslands president Vladimir Putin i maj 2024."},"source_id":"sdlCzXU_36r4JI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"97cc54a9-0065-4a49-a527-662cfe728117","size":{"width":6000,"height":4002},"hotspot":{"x":462,"y":147,"width":4274,"height":3204}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Deklarationen från det pågående Natomötet i Washington är full av ”krigslysten retorik” och innehåller provokationer och lögner. Det säger en talesperson för Pekings EU-sändebud i ett uttalande på torsdagen, rapporterar Reuters."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Sändebudet säger också att Nato inte bör ”provocera fram en konfrontation” med Kina på grund av relationen med Ryssland, skriver TT."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Uttalandena kommer efter att Nato i sin deklaration riktad stark kritik mot Kina, där landet beskrivs som möjliggörare för Rysslands krigföring i Ukraina. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Natomötet i Washington","bullet_color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"supertag":{"topic_id":"dae22163-5e5e-4c76-97e3-6bdfb5fd99d3","title":"Ryska invasionen","text":""}}},"article_layout":"Regular","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"da5ca9df-97c7-4137-944d-ab43d8843327","title":"Natomötet i Washington","supertag":{"topic_id":"dae22163-5e5e-4c76-97e3-6bdfb5fd99d3","title":"Ryska invasionen","text":""}},"ad_keywords":{}}],[{"article_id":"JQV2V4","title":{"value":"Sveriges bästa vårdgivare – enligt patienterna"},"authors":[],"resources":[{"ref":"none","title":"Praktikertjänst","suffix":"ANNONS","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Sveriges bästa vårdgivare – enligt patienterna"}},{"type":"Image","byline":{"title":"Dusan Petkovic / dusanpetkovic1 - stock.adobe.com"},"caption":{"value":"Professional nurse at the hospital bandaging the hand with a medical bandage for a woman patient."},"source_id":"Bild Praktikertjänst.jpeg","image_asset":{"id":"d551a3a2-08ce-4980-a98c-74d053f48222","size":{"width":7360,"height":4912},"hotspot":{"x":1024,"y":0,"width":6161,"height":4621}},"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":false}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"När SKR mäter patientnöjdhet i primärvården landar vårdkooperativet Praktikertjänst i topp. Hela 17 av deras vårdcentraler kvalar in på topp 100 och störst skillnad mellan Praktikertjänst och övriga vårdgivare är i kategorin kontinuitet."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Sveriges kommuner och regioner, SKR, mäter varje år hur nöjda patienterna är med sin vårdcentral. I årets undersökning deltog över 1 220 verksamheter och resultaten visar att Praktikertjänst får högst genomsnittsbetyg i alla sju kategorier. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Praktikertjänst","bullet_color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"url":"https://www.praktikertjanst.se/?utm_source=schibsted_omni&utm_medium=paid&utm_campaign=native","data":{"canonical_url":"https://www.praktikertjanst.se/"},"type":"Url","title":{"value":"Läs mer här — hitta den hjälp du behöver i dag "},"source":"www.praktikertjanst.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Bäst i Praktikertjänst är Båstad-Bjäre Läkarpraktik som placerar sig som nummer ett i Skåne och på plats sex nationellt."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Jag och mina kollegor känner våra patienter och varandra väldigt väl. Det skapar ett starkt engagemang med fokus på kontinuitet och individens behov, säger Louise Natt och Dag, verksamhetschef på Båstad-Bjäre Läkarpraktik."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"url":"https://www.praktikertjanst.se/?utm_source=schibsted_omni&utm_medium=paid&utm_campaign=native","data":{"canonical_url":"https://www.praktikertjanst.se/"},"type":"Url","title":{"value":"Hitta din mottagning eller sök vård online — läs mer här "},"source":"www.praktikertjanst.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Även Vårdcentralen NorraHamn i Luleå får höga betyg av patienterna."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"– Vi har inte haft några vikarier över huvud taget på läkarsidan under de senaste åren. Vi kämpar hårt för att ge adekvat vård med bemanningen vi har samtidigt som vi på olika sätt försökt öka kontinuiteten, vilket framgår i undersökningen, säger Urban Mikko, verksamhetschef på Vårdcentralen NorraHamn."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"url":"https://www.praktikertjanst.se/?utm_source=schibsted_omni&utm_medium=paid&utm_campaign=native","data":{"canonical_url":"https://www.praktikertjanst.se/"},"type":"Url","title":{"value":"Här finns din lokala mottagning — sök hjälp för dina besvär i dag"},"source":"www.praktikertjanst.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Praktikertjänst Partner","topic_id":"a2c32092-1fb3-4f6a-9b91-fe2bc88a0084"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-03-07T12:06:01Z","updated":"2024-05-03T07:39:47Z","published":"2024-05-06T07:50:21Z","last_saved":"2024-05-06T07:50:21.696703Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-03-07T12:34:28Z"},"version":7,"is_sticky":false,"newsvalue":1,"is_deleted":false,"is_sponsored":true,"machine_tags":{"nocategory":"praktikertjänst"},"news_lifetime":1,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","paywall":false,"evergreen":false,"exclusive":false,"labeledIcon":"","customVignette":"","presentationType":"fact"},"promotion_content":{"slug":"har-finns-sveriges-basta-vardgivare-enligt-patienterna"},"presentation_properties":{},"occurrence":3,"in_cluster":false},"format":"fact","tags":[],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","title":"Annonsmaterial","slug":"annonsmaterial","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOmniDot.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"public":false},"changes":{"published":"2024-03-07T12:34:28Z","updated":"2024-05-06T07:50:21Z","modified":"2024-05-03T07:39:47Z"},"story":{"type":"story","title":"Praktikertjänst Partner","topic_id":"a2c32092-1fb3-4f6a-9b91-fe2bc88a0084"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Dusan Petkovic / dusanpetkovic1 - stock.adobe.com"},"caption":{"value":"Professional nurse at the hospital bandaging the hand with a medical bandage for a woman patient."},"source_id":"Bild Praktikertjänst.jpeg","image_asset":{"id":"d551a3a2-08ce-4980-a98c-74d053f48222","size":{"width":7360,"height":4912},"hotspot":{"x":1024,"y":0,"width":6161,"height":4621}}},"main_text":{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"När SKR mäter patientnöjdhet i primärvården landar vårdkooperativet Praktikertjänst i topp. Hela 17 av deras vårdcentraler kvalar in på topp 100 och störst skillnad mellan Praktikertjänst och övriga vårdgivare är i kategorin kontinuitet."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Sveriges kommuner och regioner, SKR, mäter varje år hur nöjda patienterna är med sin vårdcentral. I årets undersökning deltog över 1 220 verksamheter och resultaten visar att Praktikertjänst får högst genomsnittsbetyg i alla sju kategorier. "},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Praktikertjänst","bullet_color":{"red":0,"green":0,"blue":0}}},"article_layout":"Fact","teaser_layout":"SponsoredSmall","sponsor":"Praktikertjänst","story_vignette":{"ref":"none","title":"Praktikertjänst","suffix":"ANNONS","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"swipe_enabled":false,"article_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#fff8ecff","background_secondary":"#fff8ecff"},"dark":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#494949ff","background_secondary":"#494949ff"}}},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#fff8ecff","background_secondary":"#fff8ecff"},"dark":{"primary":"#888888ff","background_primary":"#494949ff","background_secondary":"#494949ff"}}}}]],"links":{"next":"/articles?offset=13&articleOffset=10&limit=10&sort=latest&topics=9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4&feature_flag=mer","self":"/articles?offset=0&articleOffset=0&limit=10&sort=latest&topics=9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4&feature_flag=mer"},"searchParams":{"offset":0,"articleOffset":0,"limit":10,"sort":"latest","topics":["9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4"],"feature_flag":"mer"}},"userData":{"usermix":{},"isPremium":false,"isAdFree":false},"siteData":{"categories":[{"type":"CategoryDivider","title":"Nyheter","public":true},{"type":"Category","category_id":"36480a9056b9423daf4538f7aa62bad2","title":"Inrikes","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"inrikes","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icInrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"utrikes","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"38e9c8064a9b42ee894fd7da5867e8f7","title":"Ekonomi","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"ekonomi","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icEkonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"593baa17-e0d5-4bc2-88de-fa289e5bc319","title":"Politik","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"politik","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icPolitik.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"926a9dbdd8e74d77a9c49e3e5e7ad11c","title":"Opinion","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"opinion","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOpinion.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"ea7e9c35b0ca4f36bf80cda5a55bbc68","title":"Sport","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"sport","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icSport.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"9ab3863d85bd40099445d409daf9667e","title":"Nöje & kultur","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"noje-kultur","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icNojeKultur.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"c3708684382b4848b740652385dc25a8","title":"Tech","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"tech","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icTech.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"CategoryDivider","title":"Fördjupning","public":true},{"type":"Category","category_id":"171cb7c8-281d-4004-85bf-b142cd8bbcb5","title":"Perspektiv på världen","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"perspektiv-pa-varlden","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icPerspektivVarlden.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false},{"type":"Category","category_id":"e0b02945-0b40-443d-9e79-dc066c44640c","title":"Innovation & framtid","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"innovation-framtid","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icInnovationFramtid.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false}],"allCategories":[{"type":"CategoryDivider","title":"Nyheter","public":true},{"type":"Category","category_id":"36480a9056b9423daf4538f7aa62bad2","title":"Inrikes","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"inrikes","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icInrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7","title":"Utrikes","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"utrikes","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icUtrikes.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"38e9c8064a9b42ee894fd7da5867e8f7","title":"Ekonomi","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"ekonomi","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icEkonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"593baa17-e0d5-4bc2-88de-fa289e5bc319","title":"Politik","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"politik","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icPolitik.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"926a9dbdd8e74d77a9c49e3e5e7ad11c","title":"Opinion","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"opinion","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOpinion.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"ea7e9c35b0ca4f36bf80cda5a55bbc68","title":"Sport","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"sport","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icSport.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"9ab3863d85bd40099445d409daf9667e","title":"Nöje & kultur","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"noje-kultur","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icNojeKultur.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"c3708684382b4848b740652385dc25a8","title":"Tech","color":{"red":92,"green":142,"blue":129},"slug":"tech","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icTech.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"ad322cd3-3ab2-4e55-ae66-eb64bef07128","title":"Resa","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"resa","feature_category":true,"feature_position":23,"feature_position_latest":22,"icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOmniDot.png","color":{"red":230,"green":0,"blue":81}},"public":false},{"type":"Category","category_id":"7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","title":"Annonsmaterial","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"annonsmaterial","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOmniDot.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"public":false},{"type":"Category","category_id":"3c86d027-e5f6-4ddb-b652-3dcbc975aab4","title":"Passion","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"passion","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icOmniDot.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"public":false},{"type":"CategoryDivider","title":"Fördjupning","public":true},{"type":"Category","category_id":"171cb7c8-281d-4004-85bf-b142cd8bbcb5","title":"Perspektiv på världen","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"perspektiv-pa-varlden","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icPerspektivVarlden.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false},{"type":"Category","category_id":"e0b02945-0b40-443d-9e79-dc066c44640c","title":"Innovation & framtid","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"innovation-framtid","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omni/icInnovationFramtid.png","color":{"red":0,"green":0,"blue":0}},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false}],"adRules":[{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"takeoverDesktop","platforms":["web"],"views":[],"fetch_frequency":12},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-takeover","sizes":[{"width":1,"height":1,"height_factor":1},{"width":1920,"height":1080,"height_factor":0.5625}],"ad_formats":["takeover_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"takeoverMobile","platforms":["web"],"views":[],"fetch_frequency":12},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-front-takeover","sizes":[{"width":1,"height":1,"height_factor":1},{"width":1920,"height":1080,"height_factor":0.5625}],"ad_formats":["takeover"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"fullscreen","platforms":["web"],"views":["top"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"index":6,"fetch_frequency":0},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-front-fullscreen_scroll","sizes":[{"width":3,"height":3,"height_factor":1},{"width":1920,"height":1080,"height_factor":0.5625},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["fullscreen"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"fullscreen","platforms":["web"],"views":["latest"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"index":8,"fetch_frequency":0},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-front-fullscreen_scroll","sizes":[{"width":3,"height":3,"height_factor":1},{"width":1920,"height":1080,"height_factor":0.5625},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["fullscreen"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"newsfeedDesktop","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-native","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":1,"height":1,"height_factor":1}],"ad_formats":["native"],"allowed_formats":["native"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"newsfeed","platforms":["web"],"views":["top","latest"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"trigger_point_factor":1,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-front-native","sizes":[{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":1,"height":1,"height_factor":1}],"ad_formats":["native","integration_1"],"allowed_formats":["native","banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"topPanorama","platforms":["web"],"views":["article","category","top","latest","topic"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4","1d21e35f-7f60-4157-9570-4123ec9a479c"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-toppanorama","sizes":[{"width":980,"height":240,"height_factor":0.24489795918367346},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["toppanorama_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"mobileTopPanorama","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4","1d21e35f-7f60-4157-9570-4123ec9a479c"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-front-toppanorama","sizes":[{"width":320,"height":320,"height_factor":1},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["toppanorama"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"side1","platforms":["web"],"views":["article","category","top","latest","topic"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-insider_1","sizes":[{"width":300,"height":600,"height_factor":2},{"width":300,"height":480,"height_factor":1.6},{"width":300,"height":250,"height_factor":0.8333333333333334},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["insider_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"side2","platforms":["web"],"views":["article","category","top","latest","topic"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-insider_2","sizes":[{"width":300,"height":600,"height_factor":2},{"width":300,"height":480,"height_factor":1.6},{"width":300,"height":250,"height_factor":0.8333333333333334},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["insider_2"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articlePanorama","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"trigger_point_factor":0.3,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-article-panorama_1","sizes":[{"width":980,"height":240,"height_factor":0.24489795918367346},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_2_wde","panorama_1_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"mobileArticlePanorama","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"trigger_point_factor":0.3,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-article-panorama_bottom","sizes":[{"width":320,"height":400,"height_factor":1.25},{"width":320,"height":320,"height_factor":1},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["panorama_1","integration_2"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"dynamicMobileWeb","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"trigger_point_factor":0.3,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-article-integration_3","sizes":[{"width":320,"height":400,"height_factor":1.25},{"width":320,"height":320,"height_factor":1},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_3"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"dynamicDesktop","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"trigger_point_factor":0.3,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-article-integration_3","sizes":[{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_3_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articleSide","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09","a16b4d50-c6ca-49e7-b438-74ad293e240b"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-article-insider_1","sizes":[{"width":300,"height":600,"height_factor":2},{"width":300,"height":480,"height_factor":1.6},{"width":300,"height":250,"height_factor":0.8333333333333334},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["insider_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"afterShareButtonsMobile","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wph-article-integration_1","sizes":[{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"afterShareButtonsDesktop","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-article-integration_1","sizes":[{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_1_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articleWidescreen","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-article-widescreen_1","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":250,"height":600,"height_factor":2.4}],"ad_formats":["widescreen_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"widescreen1","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-widescreen_1","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":250,"height":600,"height_factor":2.4}],"ad_formats":["widescreen_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"widescreen2","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-widescreen_2","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":250,"height":600,"height_factor":2.4}],"ad_formats":["widescreen_2"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"feedPanorama","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-front-panorama_1","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":640,"height":320,"height_factor":0.5},{"width":980,"height":240,"height_factor":0.24489795918367346}],"ad_formats":["modul_1","panorama_1_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articleModulOne","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["19ca262b-cc2e-4e72-8680-1988abeb9ff4"],"categories":["7dd702c7-7e69-43c8-8a76-a0a98e5d3d09"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omni-wde-article-modul_1","sizes":[{"width":640,"height":320,"height_factor":0.5},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["modul_1","integration_2_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"SponsorBanner","rules":{"position":"stickyTop","platforms":["web"],"views":["article","topic","category"],"topics":["82741845-0d58-4ad1-9ccc-6217cf5e6eb9"]},"sponsor_data":{"image_url":"https://storage.omni.se/ads/presented_by_spp.png","link_url":"https://www.spp.se/foretag/bli-kund/egenforetagare/agare-anstallda/?utm_source=omni&utm_medium=native&utm_content=podd+e2+s2&utm_campaign=podd+22","color":{"red":255,"green":248,"blue":236}}},{"type":"SponsorBanner","rules":{"position":"stickyTop","platforms":["web"],"views":["article","topic","category"],"categories":["38e9c8064a9b42ee894fd7da5867e8f7"]},"sponsor_data":{"image_url":"https://storage.omni.se/ads/presented_by_kia.png","link_url":"https://www.kia.com/se/kopa/kampanjer/elbilserbjudanden/?utm_campaign=salessupport&utm_source=omni&utm_medium=display&utm_content=presenteras-av","color":{"red":255,"green":248,"blue":236}}},{"type":"SponsorBanner","rules":{"position":"stickyTop","platforms":["web"],"views":["article","topic","category"],"categories":["ea7e9c35b0ca4f36bf80cda5a55bbc68"]},"sponsor_data":{"image_url":"https://storage.omni.se/ads/presented_by_spelklubben.png","link_url":"https://track.adform.net/C/?bn=73971963","color":{"red":255,"green":248,"blue":236}}}],"deviceType":"other","salesposter":{"pricing":{"merBas_yearlyPerMonth_price":79,"mer_yearlyPerMonth_price":99,"merPlusEko_yearlyPerMonth_price":199},"poster":{"html":"","css":""},"campaign":"","content":"","additional_data":{"main_intro_title":"Prova Omni Mer – första månaden gratis!","main_intro_body":"Nu öppnar vi helt nya dörrar för dig som vill få ut ännu mer av Omni. Du får den bästa fördjupningen från världsledande medier, upplåsta betalväggar, samt fakta och förklarande bakgrund som sätter nyheterna i ett sammanhang.","article_intro_title_owncontent":"Få mer fakta och förklaring – första månaden gratis!","article_intro_body_owncontent":"Vill du ha saklig förklaring till nyheterna som formar vår värld? Med Omni Mer kan du djupdyka i en lång rad aktuella ämnen. Dessutom bidrar experter med olika perspektiv, allt för att du själv ska kunna bilda dig en egen uppfattning.","article_intro_title_licensed":"Fördjupande läsning från världen – första månaden gratis!","article_intro_body_licensed":"Med Omni Mer får du läsa de bästa artiklarna från The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, The Atlantic och andra världsledande medier. Internationella fördjupningar varvas med inspirerande läsning om hur teknologi och visioner förändrar världen.","article_intro_title_whitelabel":"Gå förbi betalväggar – prova Omni Mer!","article_intro_body_whitelabel":"Hindrar betalväggar dig från att få hela bilden? Genom samarbeten med en lång rad internationella medier som The Washington Post, Reuters, AP, Financial Times, Bloomberg, AFP m.fl. låser vi upp länkar som normalt är stängda för icke-prenumeranter.","app_offer_title_1":"Omni Mer Bas","app_offer_price_1":"Från 79 kr/månad","app_offer_body_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Oumbärligt innehåll för att förstå nyheterna på djupet. Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning.","markup":[{"offset":0,"length":54,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"app_offer_button_text_1":"Prova på! Första månaden gratis!","app_offer_disclaimer_text_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"OBS! Om du redan är Omni Ekonomi-prenumerant bör du nyttja erbjudandet 'Omni Mer + Omni Ekonomi' nedan","markup":[{"offset":0,"length":4,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"app_offer_title_2":"Omni Mer","app_offer_price_2":"Från 99 kr/månad","app_offer_body_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning. Läs dessutom Omni helt utan annonser och dela din prenumeration med en vän.","markup":[{"offset":95,"length":36,"type":"style:strong"},{"offset":136,"length":33,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"ios_app_offer_body_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning. Läs dessutom Omni helt utan annonser och dela din prenumeration med en vän.\n\nKan inte köpas här i appen","markup":[{"offset":95,"length":36,"type":"style:strong"},{"offset":136,"length":33,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"app_offer_button_text_2":"Kan enbart köpas på vår webbplats","app_offer_title_3":"Omni Mer + Omni Ekonomi","app_offer_price_3":"Från 199 kr/månad","app_offer_body_3":"Du får även tillgång till vår systerprodukt Omni Ekonomi som annars är en separat prenumerationstjänst.","ios_app_offer_body_3":"Du får även tillgång till vår systerprodukt Omni Ekonomi som annars är en separat prenumerationstjänst.\n\nKan inte köpas här i appen","app_offer_button_text_3":"Kan enbart köpas på vår webbplats","ios_app_offer_button_text_1":"Prova på! Första månaden gratis","ios_checkout_microtext_bulletpoint_1":"Du får prova Omni Mer gratis 30 dagar. Därefter betalar du","ios_main_intro_title":"Prova Omni Mer – första månaden gratis!","ios_article_intro_title_licensed":"Fördjupande läsning från världen – prova Omni Mer gratis!","ios_article_intro_title_owncontent":"Få mer fakta och förklaring – prova Omni Mer gratis!","ios_offer_price_1":"Från 79 kr/månad","web_offer_title_A":"Omni Mer","web_offer_price_A":"Besök om.omni.se för våra paket","web_offer_route_A":"/mer","web_offer_title_B":"Omni Mer + Omni Ekonomi","web_offer_price_B":"Besök om.omni.se för våra paket","web_offer_route_B":"/mer","web_offer_title_usp_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Oumbärligt innehåll för att förstå nyheterna på djupet","markup":[{"offset":0,"length":54,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"web_offer_body_usp_1":"Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning.","web_offer_title_usp_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Hela Omni Ekonomi","markup":[{"offset":0,"length":17,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"web_offer_body_usp_2":"Du får tillgång till vår systerprodukt Omni Ekonomi som annars är en separat prenumerationstjänst.","web_offer_title_usp_3":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Välj till annonsfritt.","markup":[{"offset":0,"length":22,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"web_offer_body_usp_3":"Du får läsa Omni helt utan annonser.","web_offer_button_text":"Besök om.omni.se","web_offer_disclaimer_text_1":"Se alla våra erbjudanden på om.omni.se","web_offer_disclaimer_text_2":"Se alla våra erbjudanden på om.omni.se","web_checkout_title_A":"Bra val, välkommen att prova Omni Mer!","web_checkout_title_B":"Bra val, välkommen att prova Omni Mer + Omni Ekonomi!","feature_title_1":"Fördjupande läsning från världsledande medier","feature_body_1":"Omni Mer ger dig den bästa fördjupande läsningen från The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, Financial Times, Foreign Affairs och andra världsledande medier. Djupdykningar i internationella frågor varvas med inspirerande läsning om hur teknologi och visioner förändrar världen.","feature_title_2":"Gå förbi betalväggarna","feature_body_2":"Hindrar betalväggar dig från att få hela bilden? Genom samarbeten med en lång rad internationella medier som The Washington Post, Reuters, AP, Financial Times, Bloomberg, AFP m.fl. låser vi upp länkar som normalt är stängda för icke-prenumeranter. För dig som vill läsa mycket nyheter – men omöjligt kan prenumerera på allt!","feature_title_3":"Få mer fakta och förklaring","feature_body_3":"Följ med Omni Mer bakom rubrikerna och få saklig förklaring och bakgrund till nyheterna. En lång rad experter bidrar dessutom med olika perspektiv, allt för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning om händelserna och personerna som formar vår samtid.","feature_title_4":"Läs Omni annonsfritt","feature_body_4":"Vi på Omni jobbar hårt för att upplevelsen av våra annonser ska vara positiv. Trots det vet vi att en del gärna vill läsa Omni utan annonser – med Omni Mer kan du välja bort reklamen om du vill.","checkout_title":"Bra val, välkommen att prova Omni Mer Bas!","checkout_body":"Nu kan du starta din provperiod. Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med ditt val. Erbjudandet gäller endast för nya medlemmar.","checkout_microtext_bulletpoint_1":"Du får prova Omni Mer Bas gratis i 30 dagar*. Därefter betalar du:","checkout_microtext_bulletpoint_1_A":"Du får prova Omni Mer Bas gratis. Därefter betalar du:","checkout_microtext_bulletpoint_1_B":"Du får prova Omni Mer + Omni Ekonomi gratis. Därefter betalar du:","checkout_microtext_bulletpoint_2":"Avsluta när du vill inom provperioden.","checkout_microtext_bulletpoint_3":"Erbjudandet om provperioden gäller endast för nya medlemmar. Har du redan använt din period blir du betalande månads- eller årsmedlem.","checkout_microtext_bulletpoint_4":"Genom att gå vidare så godkänner du de allmänna villkoren och vår personuppgiftspolicy.","checkout_button_text":"Börja din provprenumeration","redirect_route":"/redirect","article_intro_title_v2_owncontent":"Läs denna och andra artiklar från Omni Mer gratis","article_intro_title_v2_licensed":"Få tillgång till ny fördjupande läsning. Varje dag.","article_intro_bullet_owncontent_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Förklaring, fördjupning och fakta. Förstå nyheterna på djupet med bakgrunder och expertkommentarer.","markup":[{"offset":0,"length":34,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_owncontent_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar. Klicka dig vidare och läs andra mediers premiuminnehåll via Omni.","markup":[{"offset":0,"length":21,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_owncontent_3":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Fördjupande läsning från världens bästa medier. Läs New York Times, The Economist och många andra direkt i Omni.","markup":[{"offset":0,"length":47,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_licensed_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Fördjupande läsning från världens bästa medier. Läs New York Times, The Economist och många andra direkt i Omni.","markup":[{"offset":0,"length":47,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_licensed_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Förklaring, fördjupning och fakta. Förstå nyheterna på djupet med bakgrunder och expertkommentarer.","markup":[{"offset":0,"length":34,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_licensed_3":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar. Klicka dig vidare och läs andra mediers premiuminnehåll via Omni.","markup":[{"offset":0,"length":21,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_header":"Prova Omni Mer Bas gratis!","article_intro_button_text":"Testa gratis 1 månad!","article_intro_button_disclaimer":"Som ny medlem får du testa första månaden gratis! Därefter betalar du från 79 kr/mån.","web_ekonomi_offer_title":"Testa gratis i en månad","ios_ekonomi_offer_title":"Testa gratis i en månad","android_ekonomi_offer_title":"Testa gratis i en månad!\nBli medlem på vår webbplats"}}},"topicId":"9d981aa7f2e3b35ca1f32210f0e2e5ab4c7b31f4","_sentryTraceData":"6322bb38ab9348b2983cbe1dfaa98046-bf97eeb9249d76e7-0","_sentryBaggage":"sentry-environment=production,sentry-release=K5783hvVVvJh-2QNq0uXC,sentry-public_key=49ae2bf97c56395cdd92cf53b97270d9,sentry-trace_id=6322bb38ab9348b2983cbe1dfaa98046,sentry-sample_rate=0.05,sentry-sampled=false"},"__N_SSP":true}