Bevaka
Cyberattack

En uppkopplad stad är en smartare stad. Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Den smarta staden – innovativ och uppkopplad

Du kanske har hört begreppet ”smarta städer” någon gång och funderat kring vad som egentligen menas med det? Något förenklat kan konceptet beskrivas som städer som med hjälp av digitalisering förbättrar livskvalitén, konkurrenskraften och effektiviteten i stadens funktioner.

Man kan likna konceptet vid det smarta hemmet, fast i betydligt större skala. I den smarta staden används tekniken för att förbättra när det gäller exempelvis vård, skola och transport.

Det är primärt med hjälp av uppkopplade enheter (allt från trafikljus till tunnelbanespärrar och papperskorgar) som man kan automatisera olika flöden och hjälpa invånarna ta informerade beslut, bland annat via appar i sina smartphones. Ett exempel är hur man kan anpassa turtätheten i kollektivtrafiken baserat på människors rörelsemönster. Ett annat är hur man kan optimera sophämtning eller leda om trafik efter hur situationen ser ut.

Forskningsinstitutet McKinsey Global Institute skriver i en rapport att den här typen av applikationer kan förbättra livskvalitén med mellan 10 och 30 procent när det handlar om nyckelområden som hälsa och säkerhet.

Enligt IT-bolaget Gemalto kommer smarta städer att bli ett måste till följd av den kraftiga globala urbaniseringen. Runt 2,5 miljarder människor kommer att flytta till städer under de kommande tre decennierna, och att effektivisera alla aspekter av det vardagliga livet kommer att vara nödvändigt för att det inte ska uppstå kaos.

Kritiken mot smarta städer handlar oftast om riskerna för cyberattacker av olika slag, men också om att datainsamlingen skulle kunna utgöra ett hot mot människors integritet, skriver Computerworld.

En annan aspekt, som Telia och konsultföretaget Arthur D Little har tittat närmare på, är att mindre städer riskerar att hamna på efterkälken och att de i framtiden därmed skulle riskera att avfolkas i högre utsträckning än i dag.

– De som bor i de städerna blir kanske inte lika digitalt integrerade som befolkningen i större städer och om man inte utbildar äldre i den nya tekniken så kanske de inte får någon relation alls till samhället, säger Magnus Leonhardt, som är strategi- och innovationschef på Telia till TT.

29 apr