Bevaka
Telenor Partner

UNSPLASH
Telenor

Beskedet: Vår skärmtid gör oss mer sociala

Svenskarna blir allt mer digitala i sitt sociala liv. Var fjärde person har merparten av sitt umgänge med vänner över internet och sex av tio anser att deras digitala kommunikation påverkar det sociala livet positivt. Sanningen är att vårt sociala liv på internet också gör oss mer sociala i det fysiska livet. Nästan hälften av svenskarna svarar att de fått minst en ny nära vän tack vare internet och sociala medier, det visar en studie utförd av Demoskop för Telenors räkning.

– Man har någon konstig uppdelning av verkliga livet och det digitala livet som om det är två olika saker. Men så är det ju inte. Bara för att du är på sociala medier betyder det inte att du är osocial utanför internet, tvärtom, du blir mer social, säger Anne Grefberg.

I dag tillbringar gemene svensk omkring tre och en halv timme varje dag framför sin telefon. Någonting som innebär 12 år över en livstid. Majoriteten av svenskarna anser att de har god kontroll över sin mobilanvändning men en femtedel anser att de använder sin telefon mer än vad de skulle önska.

Att vi blir mer sociala tack vare vår skärmtid är ingenting som förvånar Katarina Hamnholm som arbetar om trendanalytiker på Telenor, snarare det motsatta.

– Att vi umgås med fler är en naturlig del av det uppkopplade livet, det är en möjliggörare. Tack vare den möjliggöraren så kan vi ha kontakt med fler människor och utöka våra nätverk, vilket också gör att vi träffas oftare fysiskt, säger hon.

29 mar 2019