Bevaka
Uber

Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Åker framtidens pendlare i självkörande minibussar?

Små, självkörande bussar kan vara framtidens melodi när det handlar om kollektivtrafik. Den bilden målar åtminstone ett flertal experter upp när de får sia om hur transportlösningarna för morgondagens metropoler kommer att se ut.

Självkörande fordon som anropas med appar – och som hyser runt 10-12 personer – är enligt vissa bedömare den perfekta hybriden av privata transporter och kollektivtrafik. 

”Redan i dag erbjuder företag som Uber och Lyft möjligheten att dela en bil och därmed också kostnaderna” skriver Road & Track i en artikel på temat, där man konstaterar att just de två bolagen nu också samarbetar med kollektivtrafikbolag på flera håll i världen.

Fler och mindre självkörande fordon ger framför allt fördelar när det handlar om att lösa den så kallade ”first/last mile”-problematiken, det vill säga möjligheten att ta sig från till exempel en spårvagns- eller tunnelbanestation den sista biten till sin dörr eller omvänt.

Delade och självkörande minibussar med eldrift är också effektiva på många sätt, hävdar forskare vid bland annat ITF (International Transport Forum). I tester med bussar för åtta eller 16 passagerare i Lissabon noterade man att kapaciteten utnyttjades optimalt, att utsläppen minskade radikalt och att behovet av p-platser i staden minskade med 95 procent.

Marcus Enoch, som är professor i transportstrategi vid Loughborough-universitetet i Nya Zeeland är inne på samma spår. Han skriver i en artikel för The Conversation att självkörande minibussar sannolikt kommer att slå igenom i morgondagens städer. Enoch pekar bland annat på att det är smidigt att boka resor och att konceptet är mer flexibelt än till exempel lösningar med fasta linjenät.

21 apr